Browsing Category

Events

ALL THE ADFEST 2023 JURY PRESIDENTS LINE-UP

ADFEST is delighted to unveil three more Jury President completing the ADFEST 2023 Jury Presidents line-up. dentsuMB’S ALICE CHOU LEADS THE BRAND EXPERIENCE LOTUS & DIRECT LOTUS Alice Chou, Chief Creative Officer, dentsuMB Taiwan,…

Việt Nam Youth Marketing Conference for 2 Days- VietnamMarcom

Hội thảo dành cho  Các Giám đốc điều hành, Phó Chủ Tịch, Giám Ðốc, Nhà Quản Lý và Phụ Trách bộ phận Tiếp Thị, Phát Triển Kinh Doanh, Bán Hàng, Nhãn Hiệu, PR, Truyền Thông, Quảng Cáo và Thúc Ðẩy Bán Hàng, VÀ/HOẶC Các Cơ Quan Giới Thiệu…

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X