Lịch Khai Giảng & Chương Trình Khuyến Học

Học viên mới giảm 5% học phí. Sinh viên giảm 10% học phí. Cựu học viên giảm 10% học phí.

Khoá học
Chương trình đào tạo
khai giảng
ngày học
giờ học
học phí
đăng ký

Marketing Manager – CMO
Giám Đốc Tiếp Thị

K137: 11/7/2024
  K138: 24/7/2024   K136: 3/8/2024

Tối thứ 3,5
        Tối thứ 2,4,6         Sáng T7 – CN

 18h30 – 21h
         18h30 – 21h           9h -11h30

15.000.000đ

Digital Marketing – Professional Integrated Digital Marketing Communications

K143: 23/7/2024
 K144: 12/7/2024
 K145: 3/8/2024

Tối thứ 3,5
      Tối thứ 2,4,6       Sáng T7 – CN

 18h30 – 21h
         18h30 – 21h           9h -11h30

12.000.000đ

Marcom Manager – Giám Đốc Truyền Thông Tiếp Thị Số 

8/8/2024

Tối thứ 3,5

18h30 – 21h

12.000.000đ

Brand Manager – Giám Đốc Thương Hiệu – Xây Dựng Thương Hiệu Mạnh

K90: 25/7/2024
 K92: 10/7/2024   
K91: 27/7/2024

Tối thứ 3,5
        Tối thứ 2,4,6         Sáng T7 – CN

  18h30 – 21h
         18h30 – 21h            9h – 11h30

13.500.000đ

Sales Manager
Giám Đốc Bán Hàng

K89: 16/7/2024   K90: 26/7/2024
  K91: 10/8/2024

Tối thứ 3,5
        Tối thứ 2,4,6         Sáng T7 – CN

  18h30 – 21h
          18h30 – 21h           9h – 11h30

14.000.000đ

Event Manager – MICE
Giám Đốc Sự Kiện

K63: 8/8/2024

Tối thứ 3,5

18h30 – 21h

11.000.000đ

Copy Writer
Ngôn Sứ Thương Hiệu

K63: 26/7/2024
K64: 10/8/2024

Tối thứ 2,4,6
Sáng T7 – CN

18h30 –  21h00
9h00 – 11h30

9.000.000đ

Tinh Hoa Tiếp Thị Chiến lược
Business Marketing Strategies

27/7/2024

Sáng T7 – CN

9h – 11h30

15.000.000đ

Mời Anh Chị chọn đăng ký khoá học

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X