Lịch Khai Giảng & Chương Trình Khuyến Học

Học viên mới giảm 5% học phí. Sinh viên giảm 10% học phí. Cựu học viên giảm 10% học phí.

Khoá học
Chương trình đào tạo
khai giảng
ngày học
giờ học
học phí
đăng ký

Marketing Manager – CMO
Giám Đốc Tiếp Thị

K128: 12/12/2023
K129: 22/12/2023   
K130: 06/01/2024

Tối thứ 3,5
        Tối thứ 2,4,6         Sáng T7 – CN

18h30 – 21h
       18h30 – 21h         9h – 11h30

15.000.000đ

Digital Marketing – Professional Integrated Digital Marketing Communications

K135: 21/12/2023
K136: 15/12/2023   K133: 9/12/2023

Tối thứ 3,5
      Tối thứ 2,4,6       Sáng T7 – CN

 18h30 – 21h
         18h30 – 21h           9h -11h30

12.000.000đ

Marcom Manager – Giám Đốc Truyền Thông Tiếp Thị Số – Năm 2023

16/12/2023

Sáng T7 – CN

 

9h–11h30

 

12.000.000đ

Brand Manager – Giám Đốc Thương Hiệu – Xây Dựng Thương Hiệu Mạnh

K90: 21/12/2023
 K91: 8/12/2023   
K89: 25/11/2023

Tối thứ 3,5
        Tối thứ 2,4,6         Sáng T7 – CN

  18h30 – 21h
         18h30 – 21h            9h – 11h30

13.500.000đ

Sales Manager
Giám Đốc Bán Hàng

K85: 21/12/2023   K84: 8/12/2023
  K83: 16/12/2023

Tối thứ 3,5
        Tối thứ 2,4,6         Sáng T7 – CN

  18h30 – 21h
          18h30 – 21h           9h – 11h30

14.000.000đ

Event Manager – MICE
Giám Đốc Sự Kiện

K62: 12/12/2023

Tối thứ 3,5

18h30 – 21h

11.000.000đ

Copy Writer
Ngôn Sứ Thương Hiệu

K62: 8/12/2023
K64: 16/12/2023

Tối thứ 2,4,6
Sáng T7 – CN

18h30 –  21h00
9h00 – 11h30

9.000.000đ

Tinh Hoa Tiếp Thị Chiến lược
Business Marketing Strategies

16/12/2023

Sáng T7 – CN

9h – 11h30

15.000.000đ

Mời Anh Chị chọn đăng ký khoá học

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X