Cơ sở mới Trường VietnamMarcom - Số 7 đường Mỹ Phú 2A, P.Tân Phú, Q7, Phú Mỹ Hưng.

X