Quý Doanh Nghiệp và Các Anh Chị Học Viên Thân mến,

Khóa học Sales Manager là chương trình đào tạo, phát triển các giám đốc kinh doanh, bán hàng chuyên nghiệp.

Khóa học giúp cho người học trang bị: