NHÂN TRONG ĐẠI DỊCH, DANH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM. Những hình ảnh, câu chuyện của các…

NHÂN TRONG ĐẠI DỊCH, DANH DỰ VÀ TRÁCH NHIỆM.
Những hình ảnh, câu chuyện của các thế hệ nơi tuyến đầu chống dịch.
❤️ 82195 ❤️ (8/4/2020-15h50)
https://photos.app.goo.gl/QgZwPSR1uY7zcZyZ8
https://nhan.edu.vn/

Source

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X