11 đại học đào tạo ngành kỹ thuật tốt nhất nước Mỹ

Viện Công nghệ Massachusetts và Đại học Stanford dẫn đầu bảng xếp hạng trường kỹ thuật năm 2019 của US News & World Report.

11 đại học đào tạo ngành kỹ thuật tốt nhất nước Mỹ

1. Viện Công nghệ Massachusetts

Năm thành lập: 1861.
Tổng số sinh viên đại học: 4.547.
Học phí và lệ phí năm học 2018 – 2019 là 51.832 USD.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,9/5.
Các trường xuất hiện trong bảng xếp hạng này của US News & World Report đều phải có chương trình đào tạo các ngành kỹ thuật được công nhận bởi ABET – tổ chức phi chính phủ chuyên đánh giá tiêu chuẩn của một số chương trình giáo dục như khoa học ứng dụng, máy tính, kỹ thuật, công nghệ. Hệ đào tạo ngành kỹ thuật cao nhất ở các trường này đều là tiến sĩ. Ảnh: Alison Brooks Architects

 

11 đại học đào tạo ngành kỹ thuật tốt nhất nước Mỹ2. Đại học Stanford

Năm thành lập: 1885
Tổng số sinh viên đại học: 7.062.
Học phí và lệ phí: 51.354.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,8. Ảnh: Stanford University

 

11 đại học đào tạo ngành kỹ thuật tốt nhất nước Mỹ3. Đại học California – Berkeley

Năm thành lập: 1868
Tổng số sinh viên đại học: 30.574.
Học phí và lệ phí: 14.240 USD với sinh viên trong tiểu bang và 43.232 USD với sinh viên ngoài.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,7. Ảnh: US Sports Camps

 

11 đại học đào tạo ngành kỹ thuật tốt nhất nước Mỹ

4. Viện Công nghệ California

Năm thành lập: 1891
Tổng số sinh viên đại học: 961.
Học phí và lệ phí: 52.362 USD.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,6. Ảnh: US News & World Report

 

11 đại học đào tạo ngành kỹ thuật tốt nhất nước Mỹ5. Viện Công nghệ Georgia

Năm thành lập: 1885.
Tổng số sinh viên đại học: 15.573.
Học phí và lệ phí: 12.424 USD với sinh viên trong tiểu bang và 33.020 với sinh viên ngoài.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,6. Ảnh: FB/Georgia Tech

 

11 đại học đào tạo ngành kỹ thuật tốt nhất nước Mỹ6. Đại học Carnegie Mellon

Năm thành lập: 1900.
Tổng số sinh viên đại học: 6.896.
Học phí và lệ phí: 55.465 USD.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,4. Ảnh: CMU

 

11 đại học đào tạo ngành kỹ thuật tốt nhất nước Mỹ7. Đại học Illinois – Urbana-Champaign

Năm thành lập: 1867.
Tổng số sinh viên đại học: 33.955.
Học phí và lệ phí: 15.998 USD với sinh viên trong tiểu bang và 32.568 với sinh viên ngoài.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,4. Ảnh: Illinois

 

11 đại học đào tạo ngành kỹ thuật tốt nhất nước Mỹ8. Đại học Michigan – Ann Arbor

Năm thành lập: 1817.
Tổng số sinh viên đại học: 28.821.
Học phí và lệ phí: 15.262 USD với sinh viên trong tiểu bang và 49.350 với sinh viên ngoài.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,4. Ảnh: University of Michigan

 

11 đại học đào tạo ngành kỹ thuật tốt nhất nước Mỹ9. Đại học Cornell

Năm thành lập: 1865.
Tổng số sinh viên đại học: 14.907.
Học phí và lệ phí: 55.188 USD.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,2. Ảnh: FB/Cornell University

 

11 đại học đào tạo ngành kỹ thuật tốt nhất nước Mỹ10. Đại học Purdue – West Lafayette

Năm thành lập: 1869.
Tổng số sinh viên đại học: 31.006.
Học phí và lệ phí: 10.002 với sinh viên trong tiểu bang và 28.804 với sinh viên ngoài.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,2. Ảnh: Purdue University

 

11 đại học đào tạo ngành kỹ thuật tốt nhất nước Mỹ11. Đại học Texas – Austin

Năm thành lập: 1883.
Tổng số sinh viên đại học: 40.492.
Học phí và lệ phí: 10.606 USD với sinh viên trong tiểu bang và 37.480 với sinh viên ngoài.
Điểm số về mặt danh tiếng: 4,2. Ảnh: Utexas

Dương Tâm

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X