Giảng Viên | Lecturers

THẦY TRẦN HOÀNG

vietnammarcom_lecturer_tkn_34

Thầy Nguyễn Công Vinh

vietnammarcom_lecturer_tkn_6

Thầy Huỳnh Phước Nghĩa

CÔ TRẦN LIÊN PHƯƠNG

 CÔ TRẦN LIÊN PHƯƠNG

vietnammarcom_lecturer_tkn_19

Thầy Đặng Lê Hiền Hoà

vietnammarcom_lecturer_tkn_53

Cô Tạ Thị Ngọc Thảo

vietnammarcom_lecturer_tkn_47

Cô Đặng Thị Diễm Trang

vietnammarcom_lecturer_tkn_33

Thầy Trần Nguyễn Phi Long

vietnammarcom_lecturer_tkn_58

Thầy Võ Thanh Việt

vietnammarcom_lecturer_tkn_15

Cô Nguyễn Kim Thanh

vietnammarcom_lecturer_tkn_32

Thầy Nguyễn Trần Quang

vietnammarcom_lecturer_tkn_36

Cô Đinh Mộng Kha

vietnammarcom_lecturer_tkn_13

Cô Vương Trần Mỹ Phương

vietnammarcom_lecturer_tkn_18

Cô Nguyễn Trần Bích Trâm

vietnammarcom_lecturer_tkn_17

Cô Vũ Thị Minh Ngọc

vietnammarcom_lecturer_tkn_22

Cô Phan Bích Tâm

vietnammarcom_lecturer_tkn_3

Thầy Đoàn Hồng Đức

vietnammarcom_lecturer_tkn_21

Thầy Trần Ngọc Dũng

vietnammarcom_lecturer_tkn_12

Cô Phạm Hoa Lài

vietnammarcom_lecturer_tkn_11

Thầy Phùng Văn Chí Hùng

vietnammarcom_lecturer_tkn_7

Thầy Nguyễn Công Hải

vietnammarcom_lecturer_tkn_10

Thầy Nguyễn Vũ Nhất Huy

vietnammarcom_lecturer_tkn_42

Thầy Nguyễn Ngọc Thuỵ

vietnammarcom_lecturer_tkn_5

Thầy Vũ Văn Hiển

vietnammarcom_lecturer_tkn_1

Thầy Phạm Việt Anh

vietnammarcom_lecturer_tkn_43

Thầy Đỗ Cao Nguyên

vietnammarcom_lecturer_tkn_4

Thầy Hứa Tất Đạt

vietnammarcom_lecturer_tkn_57

Thầy Võ Hoàng Nguyên

vietnammarcom_lecturer_tkn_65

Thầy Phan Trọng Bình

vietnammarcom_lecturer_tkn_49

Thầy Trần Đức Tuấn

Thầy Trần Anh Quân

Chuyên gia Digital Marketing, FBs Ads

 THẦY TRẦN KỲ NĂNG

vietnammarcom_lecturer_tkn_31

 THẦY PHẠM THÀNH VỈNH

vietnammarcom_lecturer_tkn_8

Thầy Phạm Ngọc Khôn

vietnammarcom_lecturer_tkn_2

Thầy Chung Chí Công

vietnammarcom_lecturer_tkn_48

Cô Hạ Vi Thuỳ An

vietnammarcom_lecturer_tkn_9

Thầy Nguyễn Quốc Hùng

vietnammarcom_lecturer_tkn_39

Thầy Đặng Hải Nam

vietnammarcom_lecturer_tkn_40

Cô Trần Thị Hạnh Nguyên

vietnammarcom_lecturer_tkn_38

Cô Nguyễn Ngọc Châu Báu

vietnammarcom_lecturer_tkn_50

Thầy Birger Linke

vietnammarcom_lecturer_tkn_61

Thầy Vũ Quốc Chinh

vietnammarcom_lecturer_tkn_64

Thầy Dương Thành Truyền

vietnammarcom_lecturer_tkn_60

Thầy Chris Elkin

vietnammarcom_lecturer_tkn_41

Thầy Lê Phồng Phương

vietnammarcom_lecturer_tkn_62

Thầy Nguyễn Thanh Lâm

vietnammarcom_lecturer_tkn_56

Cô Tina Đỗ

vietnammarcom_lecturer_tkn_16

Cô Lê Phương Phương

vietnammarcom_lecturer_tkn_59

Thầy Hà Vĩnh Duy

vietnammarcom_lecturer_tkn_63

 THẦY BÙI QUANG VĨNH

vietnammarcom_lecturer_tkn_26

Thầy Vương Thanh Long

vietnammarcom_lecturer_tkn_66

Thầy Nguyễn Thành

Vietnammarcom_Lecturer68_tkn2023

THẦY HUỲNH VĂN HOÀ HIỆP

vietnammarcom_lecturer_tkn_20

Thầy Nguyễn Hoà Thuận

vietnammarcom_lecturer_tkn_30

Thầy Bùi Hữu Đại Nhã


 Người Thầy MARCOM có tầm nhìn, sứ mạng, và niềm tin trong việc chia sẻ, dẫn dắt giúp các thế hệ MARCOM trẻ những tri thức thực tiễn, kinh nghiệm vô giá của mình và phương pháp tư duy sáng tạo cho những vấn đề cụ thể để thực hiện các chương trình và giải pháp tiếp thị thương hiệu một cách hiệu quả nhất.

 Là đội ngũ chuyên gia, giảng viên tiên phong, ưu tú của ngành công nghiệp truyền thông tiếp thị, quảng cáo, bán hàng và xây dựng thương hiệu của Việt Nam. 

 Người Thầy MARCOM là những chuyên gia, nhà nghiên cứu thành đạt – nghiêm túc, năng động và liên kết tương tác,  truyền đạt các chuyên đề bằng nhiều cách thức đa dạng, bao gồm diễn thuyết, nghiên cứu tình huống, thảo luận theo nhóm có sử dụng các phương tiện đa truyền thông.

 Với tư cách là giảng viên kinh nghiệm và nhà tư vấn tích cực, ban giảng huấn của chương trình đem đến sự hội tụ của tinh hoa tiếp thị thực hành, nghiên cứu chuyên môn sâu rộng, liên kết thực tế, ứng dụng thực tiễn giúp cho học viên nhận được những cơ hội đặc biệt để mở rộng tầm vóc sự nghiệp của họ.

 Người Thầy MARCOM nhận thức, và thấu hiểu marketing là trọng tâm của công việc kinh doanh, nên phương pháp giảng dạy thực tiễn và có thể dùng ngay

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X