Thống kê thú vị về bầu cử Tổng thống Mỹ: Ai đã bầu cho ai?

Tỷ lệ cử tri nông thôn bầu cho ông Trump cũng cao hơn bà Clinton, trong khi nữ ứng viên vượt lên trong tỷ lệ cử tri thành thị.  

Kết quả khảo sát cử tri đi bỏ phiếu trong đợt bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 của New York Times cho thấy, về giới tính, 53% cử tri ủng hộ ông Trump là nam giới, cao hơn nhiều so với tỷ lệ ủng bà Clinton là 41%. 42% là nữ giới, so với mức 54% của bà Clinton.

Về chủng tộc, 58% cử tri ủng hộ ông Trump là người da trắng so với 37% của bà Clinton. 29% là cử tri Mỹ Laitn và 8% là cử tri da màu, so với mức lần lượt 65% và 88% của bà Clinton. 
Về độ tuổi, cử tri ủng hộ ông Trump chủ yếu thuộc độ tuổi trung niên, còn đông đảo người trẻ tuổi trong khoảng 18 – 30 ủng hộ bà Clinton.

Xét về thu nhập, nhóm thu nhập thấp dưới 50.000USD/năm ủng hộ bà Clinton cao hơn với 52%, so với mức 41% nghiêng về ông Trump. 

Tỷ lệ cử tri có bằng cấp ủng hộ ông Trump là 51%, cao hơn bà Clinton với 45%. Tỷ lệ cử tri nông thôn bầu cho ông Trump cũng cao hơn bà Clinton, trong khi nữ ứng viên vượt lên trong tỷ lệ cử tri thành thị. 
Theo bizlive.vn

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X