[Infographic] 15 quốc gia, vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới

Trong số gần 200 quốc gia trên thế giới, nhiều nước thu về hàng nghìn tỷ, thậm chí hàng tỷ tỷ USD mỗi năm. Vậy nước nào giàu nhất trên thế giới?

 Bảng xếp hạng (BXH) sử dụng số liệu của quỹ tiền tệ quốc tế IMF vào tháng 10/2017 về GDP bình quân đầu người dựa trên sức mua tương đương (PPP).

Trung Quốc tuy là nền kinh tế lớn thứ 2 trên thế giới nhưng với số dân đông nhất thế giới (gần 1,4 tỷ người), mức GDP/đầu người lại rất thấp và tất nhiên không có mặt trong bảng xếp hạng. Trong khi đó, BXH cũng có nhiều quốc gia “bé hạt tiêu” với dân số chỉ hàng trăm nghìn người.

[Infographic] 15 quốc gia, vùng lãnh thổ giàu nhất thế giới

 

Theo Trang Hồ

NDH

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X