Học Viện Truyền Thông Tiếp Thị Việt Nam - Since 2001

Áp dụng mô hình này, chiến dịch truyền thông sẽ thành công!

Câu hỏi thường trực của mọi nhà truyền thông, quảng cáo: làm thế nào để tạo nên một chiến dịch truyền thông hiệu quả? Một ý tưởng lớn độc đáo? Ngân sách khủng? Hay câu trả lời nằm ở một chiến lược tiếp cận đúng mục tiêu và trúng tâm lý khách hàng?

Truyenthongtoandien

Nguồn : http://digital.dentsu.com.vn/ap-dung-mo-hinh-nay-chien-dich-truyen-thong-se-thanh-cong-_138

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X