Học Viện Truyền Thông Tiếp Thị Việt Nam - Since 2001

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC THƯƠNG HIỆU – BRAND MANAGER Ngày 14/01/2021

Khai giảng ngày 14/01/2021


Thương hiệu là tài sản quí giá nhất của doanh nghiệp, là biểu tượng sức mạnh kinh tế, văn hóa và là trụ cột trong việc tối ưu hóa lợi nhuận, lợi thế cạnh tranh trong chuỗi giá trị gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới sâu rộng của WTO, AEC và hơn 50 khu vực FTA khác.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NHÀ QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC THƯƠNG HIỆU – BRAND MANAGER

Với mục tiêu chuyển sang một kỷ nguyên mới về đào tạo xây dựng thương hiệu cho học viên, Chương trình Brand Manager tái định hình lại mô hình học thuật về tương lai thương hiệu là một sự tích hợp “không gian trải nghiệm” giữa thương hiệu và khách hàng dựa trên sự kết nối của bốn chiều: 360 (độ) brand performance-360 brand plan-360 brand communication-360 brand digital

Trên nền tảng đó, học viên sẽ đạt được kết quả sau khoá học:

• Nắm vững và thực chứng những khái niệm, nền tảng quan trọng nhất của thương hiệu như:
Tầm nhìn, sứ mệnh giá trị, những mô hình kinh doanh, xây dựng thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam và thế giới. Những vấn đề về quản trị, hợp phối giữa định vị, nhận diện, tính cách, tài sản thuơng hiệu, brand Portfolio, kiến trúc thương hiệu, cùng khả năng sáng tạo ra các giá trị mới cho nhãn hàng.

• Phối hợp không gian trải nghiệm thương hiệu thông qua phối thức: Định dạng chuẩn mực – thiết kế kế hoạch/chiến lược – truyền thông tích hợp – kỷ nguyên số hoá.

• Hiểu và thực thi được các chiến lược thương hiệu khác nhau, cạnh tranh và sáng tạo đổi mới.

• Quản trị thương hiệu hướng đến phát triển bền vững của tổ chức và trách nhiệm xã hội.

Khóa học được thực hiện nhờ sự liên kết tổ chức giữa VietnamMarcom và Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM, Khoa Kinh Doanh Quốc Tế – Marketing cùng sự tham vấn, hỗ trợ thông tin của các tổ chức chuyên gia, tiếp thị, quảng cáo chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

Chúc các bạn thành công và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp qua khoá học, phấn đấu, rèn luyện trở thành những nhà quản trị, xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp – tiếp thêm sức mạnh cho thương hiệu Việt trong quá trình hội nhập và phát triển.

Các dự án tri thức, thư viện hỗ trợ cho quá trình học tập của học viên: Trung Tâm Khảo Cứu Thương HiệuCsruniversal.org,  Marcom WorldMarcom BooksMarrcom BestMô hình Kinh doanh và Tiếp thị bền vững cho SME Việt Nam.

Các đối tác, sự kiện VietnamMarcom đã đồng hành, đại diện từ năm 2001:
Global Brand Forum, World Brand Congress, Asean Marketing Summit, LEAD: Loyalty-Experience-Analytic – Digital – Professional Brand Communications, Brand Equity Management, Digital Branding, CMO World Forum…Mời Anh chị xem cảm nhận và lưu bút của các anh chị học viên của trường VietnamMarcom.

Thông tin Chương trình đào tạo Brand Manager K68

Ngày học: 14/01/2021 học Tối T3,T5 hàng tuần.

Học Phí: 10.000.000

Thông tin chi tiết : Chương trình đào tạo Brand Manager K68

Chính sách khuyến học đóng phí trước 7 ngày khai giảng:

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X