Books
Mời các Nhà Xuất Bản góp sách hay hỗ trợ giảng dạy và đào tạo Doanh nghiệp Việt Nam

Về Chương Trình

Các đề sách và tác giả đã góp sách cho công tác đào tạo

Tác giả: Trần Tuệ Tri

Nhà Xuất Bản: Hội Nhà Văn

Thương hiệu Việt Nam – thời khắc vàng là cuốn sách về thương hiệu quốc gia đầu tiên của Việt Nam dưới góc nhìn thực tế được ra đời nhằm mục đích khơi gợi sự nhận thức rộng rãi về tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu quốc gia vững mạnh, tạo liên kết tích cực nhằm thúc đẩy các sáng kiến về xây dựng thương hiệu quốc gia, giúp khẳng định vị thế và nâng tầm thương hiệu Việt.

Tác giả: Đinh Mộng Kha

Nhà Xuất Bản: 

Thương hiệu Việt Nam – thời khắc vàng là cuốn sách về thương hiệu quốc gia đầu tiên của Việt Nam dưới góc nhìn thực tế được ra đời nhằm mục đích khơi gợi sự nhận thức rộng rãi về tầm quan trọng của việc xây dựng thương hiệu quốc gia vững mạnh, tạo liên kết tích cực nhằm thúc đẩy các sáng kiến về xây dựng thương hiệu quốc gia, giúp khẳng định vị thế và nâng tầm thương hiệu Việt.

Thương Hiệu Việt Nam
Thời Khắc Vàng
Nhà Trường và Tác giả Sách Trần Tuệ Tri
Thân Tặng sách
Anh Chị Học Viên tham dự khoá học

Mời Anh Chị liên hệ để tìm hiểu thêm về chương trình

0915 793 055 - 0949 430 055
academy@vietnammarcom.edu.vn

Mời Anh Chị liên hệ để tìm hiểu thêm về chương trình

0915 733 055
academy@vietnammarcom.edu.vn

Nền Giáo Dục chủ yếu định hình cho mỗi con người một lý tưởng Nghề nghiệp để vươn theo, tất cả chỉ cần tầm nhìn vươn xa và tâm huyết cống hiến.

Các Hệ Thư Viện, Dự Án Chuyên Khảo

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X