VietnamMarcom
Học Viện Truyền Thông Tiếp Thị Việt Nam
Nâng Tầm Sự Nghiệp Các Nhà Tiếp Thị, Quảng Cáo, Bán Hàng và Xây Dựng Thương Hiệu Việt
Since 2001
Empowering
Marketer, Communicator, Brand Builder, Creator
Nâng Tầm Sự Nghiệp Các Nhà Tiếp Thị, Quảng Cáo, Bán Hàng và Xây Dựng Thương Hiệu Việt
Since 2001
Đào tạo và Tư vấn cho Doanh nghiệp
Cùng Dạy - Học - Hành Tiếp Sức Nâng Tầm Sự Nghiệp Các Nhà Tiếp Thị, Quảng Cáo, Bán Hàng và Xây Dựng Thương Hiệu Việt
Xem Trang

Đào tạo, tiếp sức các Thế hệ MarCom, Nhà Truyền thông, Tiếp thị, CMO, Brand Manager tiên phong của doanh nghiệp Vietnam hơn 21 năm qua.

0 +
Students & Practioners
0 +
Certified Teachers
0 +
Events & Conferences
0 +
Complete Courses

Các Chương Trình Đào Tạo - Since 2001

Lịch Khai giảng:

 • K136 – 3/8/2024 (Sáng T7,CN)
 • K137 – 11/7/2024 (Tối T3,5)
 • K138 – 24/7/2024 (Tối T2,4,6)

Thời lượng học và làm đề tài cuối khoá: 02 tháng

Thời gian học:
Tối T2,4,6 hoặc T3,5 từ 18h30 đến 21h
Sáng T7, CN từ 9h – 11h30 

Học phí: 15,000,000 VNĐ

Có chính sách ưu đãi học phí, xem trên Form Đăng Ký. Chứng chỉ được cấp bởi VietnamMarcom

Đăng ký online2

Lịch Khai giảng:

 • K144 – 12/7/2024 (Tối T2,4,6)
 • K145 – 3/8/2024 (Sáng T7,CN)
 • K143 – 23/7/2024 (Tối T3,5)

Thời lượng học và làm đề tài cuối khoá: 02 tháng

Thời gian học:
Tối từ 18h30 – 21h: Lớp tối 2-4-6 hoặc tối 3-5
Sáng từ 9h -11h30: Lớp Thứ 7 – Chủ nhật

Học phí: 12,000,000 VNĐ

Có chính sách ưu đãi học phí, xem trên Form Đăng Ký. Chứng chỉ được cấp bởi VietnamMarcom

Đăng ký online3

Lịch Khai giảng:

 • K92 – Khai giảng: 10/7/2024 (Tối T2,4,6)  
 • K91 – Khai giảng: 27/7/2024 (Sáng T7,CN)

 • K90 – Khai giảng: 25/7/2024 (T3,5)

Thời lượng học và làm đề tài cuối khoá: 02 tháng

Thời gian học:
Tối từ 18h30 – 21h: Lớp tối 2-4-6 hoặc tối 3-5
Sáng từ 9h -11h30: Lớp Thứ 7 – Chủ nhật

Học phí: 13,500,000 VNĐ

Có chính sách ưu đãi học phí, xem trên Form Đăng Ký. Chứng chỉ được cấp bởi VietnamMarcom

Đăng ký online

Lịch Khai giảng:

 • K2024 – Khai giảng: 8/8/2024

Thời lượng học và làm đề tài cuối khoá: 02 tháng

Thời gian học:
Học Sáng T7, CN

Học phí: 12,000,000 VNĐ

Có chính sách ưu đãi học phí, xem trên Form Đăng Ký. Chứng chỉ được cấp bởi VietnamMarcom

Đăng ký online

Lịch Khai giảng:

 • Khoá 89: 16/7/2024 – Học tối T3,5

 • Khoá 91: 10/8/2024 – Học sáng T7, CN

 • Khoá 90: 26/7/2024 – Học tối T2,4,6

Thời lượng học và làm đề tài cuối khoá: 02 tháng

Thời gian học:
Tối T2,4,6 hoặc tối T3,5 từ 18h30 đến 20h45
T7, CN Sáng từ 9h – 11h30 

Học phí: 14,000,000 VNĐ

Có chính sách ưu đãi học phí, xem trên Form Đăng Ký. Chứng chỉ được cấp bởi VietnamMarcom

Đăng ký online

Lịch Khai giảng:

 • K2024 – 27/7/2024

Thời lượng học và làm đề tài cuối khoá: Học theo tình huống

Thời gian học:
T7, CN Sáng từ 9h – 11h30 

Học phí: 15,000,000 VNĐ

Có chính sách ưu đãi học phí, xem trên Form Đăng Ký. Chứng chỉ được cấp bởi VietnamMarcom

Đăng ký online

Lịch Khai giảng:

 • Khoá 63: 26/7/2024 – Học tối T2,4,6

 • Khoá 64: 10/8/2024 – Học sáng T7, CN

Thời lượng học và làm đề tài cuối khoá: 02 tháng

Thời gian học:
Tối T2,4,6 hoặc tối T3,5 từ 18h30 đến 20h45
Lớp T7, CN: Sáng từ 9h – 11h30

Học phí: 9,000,000 VNĐ

Có chính sách ưu đãi học phí, xem trên Form Đăng Ký. Chứng chỉ được cấp bởi VietnamMarcom

Đăng ký online

Lịch Khai giảng:

 • K63: 8/8/2024 – Học Tối T2,4,6

Thời lượng học và làm đề tài cuối khoá: 03 tháng

Thời gian học:
Tối T3,5 từ 18h30 đến 20h45

Học phí: 11,000,000 VNĐ

Có chính sách ưu đãi học phí, xem trên Form Đăng Ký. Chứng chỉ được cấp bởi VietnamMarcom

Đăng ký online

Mời Anh Chị liên hệ để tìm hiểu thêm về khoá học

0915 793 055 - 0949 430 055
academy@vietnammarcom.edu.vn

Mời Anh Chị liên hệ để tìm hiểu thêm về khoá học

0915 733 055
academy@vietnammarcom.edu.vn

Các Hệ Thư Viện, Dự Án Chuyên Khảo

Nền Giáo Dục chủ yếu định hình cho mỗi con người một lý tưởng Nghề nghiệp để vươn theo, tất cả chỉ cần tầm nhìn vươn xa và tâm huyết cống hiến.

Các đối tác, sự kiện VietnamMarcom đã tổ chức, đồng hành, đại diện từ năm 2001:

Global Brand Forum, World Brand Congress, Asean Marketing Summit, LEAD: Loyalty-Experience-Analytic – Digital – Professional Brand Communications, Brand Equity Management, Digital Branding, CMO World Forum…

Các đối tác, sự kiện Quốc tế

It’s all about the work. Our six international awards competitions honor and recognize the World’s Best Work and the men and women who create it. We celebrate the exceptional and innovative content being created today.

Kotler Awards are designed to enhance the competitiveness of the national industry by encouraging and spreading examples of individuals and companies that create innovative customer values and achieve successful market performance through various marketing competitiveness enhancement activities.

ADFEST is Asia’s most celebrated regional creative festival. ADFEST not only raises the standard of creative excellence in the region, it also celebrates the uniqueness of local culture. ADFEST is 1 of only 8 regional creative festivals included in the WARC 100 Creative Rankings.

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X