LKG

KHÓA HỌC

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KHAI GIẢNG

NGÀY HỌC

GIỜ HỌC

HỌC PHÍ

ĐĂNG KÝ

Marketing Manager – CMO – Giám Đốc Tiếp Thị – K118

25-02-2023

Thứ 7 – Chủ nhật

9h – 11h và 13h30 – 15h30

15.000.000đ

Marketing Manager – CMO – Giám Đốc Tiếp Thị – K119

07-03-2023

Tối 3,5

18h30 – 20h30

15.000.000đ

Digital Marketing – Professional Integrated Digital Marketing Communications – Khóa 125

04-03-2023

Thứ 7 – Chủ nhật

9h – 11h và 13h30 – 15h30

12.000.000đ

Digital Marketing – Professional Integrated Digital Marketing Communications – Khóa 124

23-02-2023

Tối 3,5

18h30 – 20h30

12.000.000đ

Marcom Manager – Giám Đốc Truyền Thông Tiếp Thị Số – Năm 2023

18-02-2023

Thứ 7 – Chủ nhật

9h – 11h và 13h30 – 15h30

12.000.000đ

Brand Manager – Giám Đốc Thương Hiệu – Xây Dựng Thương Hiệu Mạnh – Khóa 83

03-03-2023

Tối 2-4-6

18h30 – 20h30

13.500.000đ

Brand Manager – Giám Đốc Thương Hiệu – Xây Dựng Thương Hiệu Mạnh – Khoá 84

11-03-2023

Thứ 7 – Chủ nhật

9h – 11h và 13h30 – 15h30

13.500.000đ

Sales Manager – Giám Đốc Bán Hàng – Khoá 79

28-02-2023

Tối 3,5

18h30 – 20h30

14.000.000đ

Sales Manager – Giám Đốc Bán Hàng – Khoá 80

25-02-2023

Thứ 7 – Chủ nhật

9h – 11h và 13h30 – 15h30

14.000.000đ

Event Manager – MICE – Giám Đốc Sự Kiện – Khoá 60

22-02-2023

Tối 2-4-6

18h30 – 20h30

11.000.000đ

Copy Writer – Ngôn Sứ của Thương Hiệu – Khoá 58

04-03-2023

Thứ 7 – Chủ nhật

9h – 11h và 13h30 – 15h30

9.000.000đ

Copy Writer – Chuyên Ngành Quảng Cáo & Truyền Thông Xã Hội. – Khóa 59

15-03-2023

Tối 2-4-6

18h30 – 20h30

9.000.000đ

Tinh Hoa Tiếp Thị Chiến lược – Business Marketing Strategies – Khoá 2023

04-03-2023

Thứ 7 – Chủ nhật

9h – 11h và 13h30 – 15h30

15.000.000đ

Chuyên Viên Truyền Thông Quảng Cáo – IMC – Khóa 2023

25-02-2023

Thứ 7 – Chủ nhật

9h – 11h và 13h30 – 15h30

12.000.000đ

Mời Anh Chị xem Hành trình lịch sử VietnamMarcom

X