Thứ Ba, 27/09/2022, 12:40 (GMT+07)
English version
  

 

 

 

 

 

 


 

 

 Tin Chuyên Ngành
Đóng

 
Kế Hoạch Chiêu Sinh Trong Năm 2008

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀY KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

Chuyên Viên Quảng Cáo khóa 23
(Ngày học: 2,4,6)

26/03/2008

7.500.000 VNĐ

Sales Địa Ốc khóa 2
(Ngày học: 2,4,6)

07/04/2008

8.000.000 VNĐ

Brand Manager khóa 16
(Ngày học: 2,4,6)

16/04/2008

8.500.000 VNĐ

Event Manager khóa 3
(Ngày học: 3,5,7)

26/04/2008

7.500.000 VNĐ

Marketing Manager khóa 15
(Ngày học: 3,5,7)

05/05/2008

9.000.000 VNĐ

Copywriter khóa 5
(Ngày học: 2,4,6)

09/05/2008

5.500.000 VNĐ

Tiếp Thị Du Lịch
(Ngày học: 3,5,7)

 

 

15/05/2008

 

8.000.000 VNĐ

 

Chuyên Viên Quảng Cáo khóa 24
(Ngày học: 2,4,6)

07/06/2008 

 

7.500.000 VNĐ

 

Nếu có thông tin thay đổi Ban Tổ Chức sẽ kịp thời điều chỉnh, mời các bạn học viên quan tâm có thể thường xuyên theo dõi    tại đây.
 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022