Thứ Hai, 16/05/2022, 11:46 (GMT+07)
English version
 


      

  

 

 

 


 

 

 Tin Chuyên Ngành
Đóng

 
Giữ độc quyền thương hiệu
 
 

Giữ độc quyền thương hiệu là doanh nghiệp áp dụng hàng loạt các biện pháp bảo vệ biểu tượng kinh doanh: hoạt động duy trì bảo vệ địa vị thị trường; duy trì hình tượng, biểu tượng chất lượng cao; tiến hành định vị lại biểu tượng; bảo vệ và duy trì tính độc lập của biểu tượng.

Những biểu tượng khác nhau, do những sự khác biệt của hoàn cảnh bên trong và bên ngoài nên có những hoạt động bảo hộ và giữ độc quyền thương hiệu là khác nhau. Nhưng cho dù áp dụng bất kỳ hoạt động kinh doanh nào để tiến hành giữ vững độc quyền thương hiệu thì đều dựa trên những cơ sở trên.


Lấy thị trường làm trung tâm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng

Lấy thị trường làm trung tâm tức là lấy người tiêu dùng làm trung tâm. Biểu tượng không chỉ là vật sở hữu của doanh nghiệp mà nó còn mang đến cho người tiêu dùng có một nhận thức nhất định. Bảo hộ kinh doanh của biểu tượng có quan hệ mất thiết với hứng thú, sở thích của người tiêu dùng.

Nếu nội dung của biểu tượng không tuân theo sự thay đổi nhu cầu của người tiêu dùng trên thị trường để tiến hành điều chỉnh một cách tương ứng thì biểu tượng sẽ bị thị trường đào thải một cách vô hình.

Lấy biểu tượng làm trung tâm tức là doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống giám sát điều chỉnh chính xác các động thái của thị trường, tùy ý tìm hiểu tình trạng biến đổi nhu cầu của người tiêu dùng trên thị trường, tiến hành điều tra biểu tượng kinh doanh một cách kịp thời, như vậy biểu tượng kinh doanh mới có thể không mất đi ưu thế trong sự cạnh tranh của thị trường.


Duy trì hình tượng, biểu tượng chất lượng cao

Duy trì hình tượng, biểu tượng chất lượng cao là việc củng cố chất lượng của sản phẩm. Mức độ danh tiếng của biểu tượng cần phải dựa vào chất lượng. Khi duy trì hình tượng bảo vệ kinh doanh, bảo vệ địa vị thị trường của biểu tượng cũng cần phải có chất lượng cao.

Một số những biểu tượng bị tiêu diệt trên thị trường hiện nay là những sản phẩm giả mạo, có chất lượng kém, không chú ý nâng cao chất lượng và mở rộng hình tượng biểu tượng.

Chất lượng là linh hồn của biểu tượng, chất lượng cao đủ khả năng mang lại thị phần thị trường cao cho biểu tượng.

Tác dụng nhận thức về biểu tượng của người tiêu dùng không phải là chất lượng của sự "cảm giác bị giám sát" mà là chất lượng thực tế sử dụng.Chất lượng được thể hiện ở trình độ kỹ thuật công nghệ. Chất lượng có được người tiêu dùng chọn mua hay không còn tùy thuộc vào việc sản phẩm có thỏa mãn được sự kỳ vọng của họ hay không. Người tiêu dùng họ chỉ có thể căn cứ vào những yếu tố tương quan để đánh giá.

Sự đánh giá về chất lượng của người tiêu dùng chịu ảnh hưởng của những lời đánh giá bình luận của một quần thể nhóm người tiêu dùng, họ luôn so sánh biểu tượng này với biểu tượng khác để đánh giá.

Duy trì biểu tượng chất lượng cao thông qua các cơ sở sau:

  • Đánh giá chất lượng hiện hành của sản phẩm, biểu tượng đó.
  • Khi thiết kế, chế tạo sản phẩm cần xem xét đến nhu cầu thực tế của khách hàng
  • Xây dựng hình tượng chất lượng đặc biệt, độc đáo.
  • Tùy cơ, kịp thời nắm bắt xu thế thay đổi của người tiêu dùng đối với nhu cầu về chất lượng
  • Làm cho sản phẩm trở nên tiện ích khi sử dụng
  • Lắng nghe ý kiến khách hàng rất có lợi cho việc cải tiến, lắng nghe ý kiến của chuyên gia để tiện cho bước đột phá.

Tiến hành định vị biểu tượng

Một biểu tượng mới định vị trên thị trường có tiếng tăm hay không thì doanh nghiệp vẫn phải định vị thêm một lần nữa. Các nhà cạnh tranh tiếp tục đưa ra biểu tượng mới sau biểu tượng đó để làm giảm bớt đi phần thị trường của biểu tượng đó. Vì thế định vị lại có thể đảm bảo duy trì được địa vị thị trường của sản phẩm biểu tượng đó.

Khi lựa chọn định vị lại biểu tượng, doanh nghiệp cần xem xét hai yếu tố:

· Chi phí cần thiết chuyển dịch biểu tượng đến một thị trường nhỏ khác (chi phí cải tiến chất lượng, đóng gói, quảng cáo..). Sự định vị lại so với vị trí cũ càng xa thì chi phí cần thiết càng cao, thay đổi tính tất yếu của hình tượng, biểu tượng càng lớn thì sự đầu tư càn thiết càng nhiều.

· Biểu tượng định vị vào một thị trường chia nhỏ mới có thể thu được nhiều lợi ích. Lợi ích nhiều hay ít phụ thuộc vào số người tiêu dùng trong thị trường; tỉ lệ mua bình quân của số người tiêu dùng này; số lượng và thực lực của đối thủ cạnh tranh trong một thị trường nhỏ và cái giá phải trả trong thị trường chia nhỏ này


Bảo vệ và duy trì tính độc lập của biểu tượng

Biểu tượng là tài sản vô hình vốn có của doanh nghiệp. Duy trì và bảo vệ được tính độc lập cho biểu tượng mới có thể duy trì được hình tượng của biểu tượng, khiến biểu tượng không ngừng phát triển vững mạnh, to lớn.

Tính độc lập của biểu tượng chỉ là nội dung các lĩnh vực về tính chất không thể cùng tồn tại của quyền chiếm hữu, tính tự chủ của quyền sử dụng, tính hợp lý của quyền chuyển nhượng

· Tính chất không thể cùng tồn tại của quyền chiếm hữu là một quá trình đăng ký của biểu tượng

· Tính tự chủ của quyền sử dụng là chỉ những doanh nghiệp đã sử dụng sự đăng ký biểu tượng của mình một cách tự chủ, triển khai tự chủ những điều tra của biểu tượng, thúc đẩy quảng cáo và vươn xa biểu tượng, nâng cao mức danh tiếng của biểu tượng, tăng cường quyền lợi đối với người tiêu dùng.

· Doanh nghiệp có thể căn cứ vào những trình tự pháp định chuyển nhượng biểu tượng của mình cho doanh nghiệp khác. Khi chuyển nhượng cần có lợi cho việc duy trì và bảo hộ hình tượng của biểu tượng, nâng cao thị phần thị trường của biểu tượng.

 

Các tin cũ hơn
Phương pháp định vị thương hiệu
Định vị thương hiệu: Lựa chọn điểm khác biệt
Ba cấp độ trong nhận thức về thương hiệu
Định vị thương hiệu – không nhất thiết phải số một mới thành công
Chọn điểm khác biệt cho định vị thương hiệu
10 thất bại nổi tiếng trong tái định vị thương hiệu
Tái tạo thương hiệu, phải bắt đầu từ đâu?
Chiêu thức cạnh tranh từ định vị thương hiệu
Định vị - Chiến lược của nhà quảng cáo hay nhận thức của người tiêu dùng?
Công cụ cho việc đánh giá và tái định vị thương hiệu
Những nguyên tắc cơ bản trong định vị thương hiệu
Định vị hàng Việt ở chợ
Định vị thương hiệu bằng sự khác biệt hóa của văn hóa
Định vị thương hiệu ngân hàng trong nước: Vẫn đi theo lối mòn
Cạnh tranh bằng định vị sản phẩm
Chiến lược định vị thương hiệu
OMO – bước chuyển mình trong định vị thương hiệu
Định Vị
Định giá doanh nghiệp: Đi tìm giá đúng
Định vị thương hiệu - chỗ đứng thương hiệuCopyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022