Chủ Nhật, 24/10/2021, 10:53 (GMT+07)
English version
  

 

 

 

 

 

 


 

 

 
Relaunch – Tái xúc tiến
 

 

Relaunch – Tái xúc tiến : Đưa sản phầm quay trở lại những thị trường đặc thù. Hoạt động này là do doanh nghiệp đã từng quảng bá, kinh doanh sản phẩm nhưng đã dừng lại trong thời gian trước đây, và nay nó lại xuất hiện trở lại. Việc tái xúc tiến sản phẩm thường không có nhiều thay đổi về sản phẩm. Ví dụ như sẽ có một số điều chỉnh về mặt kỹ thuật, tái định vị cũng như sản phẩm sẽ được phân phối sang những kênh khác hoặc tái định vị.Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2021