Chủ Nhật, 02/10/2022, 06:28 (GMT+07)
English version
  

 

 

 

 

 

 


 

 

 Tin Chuyên Ngành
Đóng

 
Báo Cáo Tốt Nghiệp Lớp CopyWriter Khoá 1

Nhiều đề án, trong đó, đặc biệt phần viết lời quảng cáo cho Bao Cao Su DUREX với concept NHƯ THẬT và Slogan "Cảm giác như thật" đã thật sự thuyết phục được Ban Giám Khảo và những người dự khán. Đề tài đã thể hiện khả năng lĩnh hội và vận dụng sáng tạo kiến thức đã học trong thực tiễn. Yếu tố Lý Tính, Cảm Tính cùng với sự liên kết giữa hình ảnh và câu chữ được thể hiện khá rõ. Sự liên tưởng bất ngờ : đôi giầy bảo vệ bàn chân vũ công, tấm kính chắn bảo vệ cô bé gái trước đại dương, ... Đề Án Bao Cao Su DUREX đã thực sự mua được thời gian của tất cả các thành viên trong buổi lễ.

 

9 Đề Án gồm :

 

- Viết lời quảng cáo cho chiến lược truyền thông thương hiệu TAQUA Dừa Nướng
- Viết lời quảng cáo cho chiến lược truyền thông thương hiệu DUREX tại Việt Nam
- Viết lời quảng cáo cho chiến lược truyền thông thương hiệu Tranh Cát Ý Lan
- Viết lời quảng cáo cho chiến lược truyền thông thương hiệu Càphê nhẹ dành cho phụ nữ -Coffemale
- Viết lời quảng cáo cho chiến lược truyền thông thương hiệu Thức Ăn nhanh Magic Kitchen
- Viết lời quảng cáo cho chiến lược truyền thông thương hiệu Sách niên giám điện thoại những trang vàng & những trang trắng Tp.HCM
- Viết lời quảng cáo cho chiến lược truyền thông thương hiệu Gạch men Mỹ Đức
- Viết lời quảng cáo cho chiến lược truyền thông thương hiệu Mai táng Vạn Phước
- Viết lời quảng cáo cho chiến lược truyền thông thương hiệu Vinamit tại thị trường Việt Nam.

 

CW01-2  
     
Nhóm DUREX
CW01-1
Nhóm TAQUA Dừa Nướng
CW01-11  
     
Nhóm Vạn Phước
CW01-9  
     
Nhóm Sách niên giám điện thoại
CW01-8  
     
Nhóm Magic Kitchen
CW01-4  
     
Nhóm Vinamit

 
CW01-3  
     


Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022