Thứ Năm, 07/07/2022, 18:38 (GMT+07)
English version
 


      

  

 

 

 


 

 

 
Heineken Vietnam

Tiếp thị có trách nhiệm các sản phẩm của chúng tôi

Các Quy Tắc Truyền Thông Thương Mại Có Trách Nhiệm của chúng tôi hướng dẫn mọi người tại Heineken, những người tham gia vào quá trình tiếp thị và bán các sản phẩm của chúng tôi nhằm đảm bảo rằng chúng tôi không góp phần vào việc tiêu thụ quá mức hoặc lạm dụng đồ uống có cồn.

Chúng tôi cũng tuân thủ các bộ luật của khu vực và quốc gia về việc quảng cáo bia và đồ uống có cồn. Chúng tôi chỉ đưa ra truyền thông thương mại tại những nơi có ít nhất 70% số thính giả trên 18 tuổi hoặc trên độ tuổi được phép mua hợp pháp tại một số quốc gia áp dụng độ tuổi cao hơn 18. Chúng tôi chỉ chú trọng vào những người ít nhất 25 tuổi và có hành động và diện mạo phù hợp với độ tuổi của họ. Chúng tôi không gợi ý rằng đồ uống có cồn là chìa khóa cho sự thành công về mặt xã hội hoặc tình dục.

Chúng tôi định nghĩa truyền thông thương mại là tất cả những hoạt động được thực hiện để tiếp thị các nhãn hiệu của chúng tôi (đồ uống có cồn và bất kỳ sản phẩm nào không chứa cồn của các nhãn hiệu đồ uống có cồn). Các hoạt động này bao gồm: quảng cáo, tên nhãn hiệu, mô tả sản phẩm, đóng gói và dán nhãn, truyền thông trên điện thoại di động và kỹ thuật số, tài trợ, sắp đặt sản phẩm, khuyến mại (bán tại chỗ và mang về) và các tư liệu tại nơi bán hàng.

Nhân viên là đại sứ

Chúng tôi khuyến khích nhân viên trở thành những đại sứ có trách nhiệm với đồ uống có cồn và chịu trách nhiệm cá nhân đối với việc sử dụng đồ uống có cồn của chính bản thân họ.

Các công ty của Heineken trên toàn thế giới thực hiện chương trình Cool@Work - chương trình thông tin và ngăn chặn đồ uống có cồn tại nơi làm việc.

Mục tiêu là nâng cao sự an toàn và sức khỏe tại nơi làm việc, đảm bảo việc tiêu thụ có trách nhiệm đồ uống có cồn và tạo ra nhận thức, cam kết và vai trò đại sứ trong mỗi nhân viên.

Các nhân viên được chia thành ba nhóm và thông tin cũng như sự hỗ trợ hướng mục tiêu được cung cấp cho từng nhóm này:

Xanh lá cây: phần lớn nhân viên là những người tiêu thụ đồ uống có cồn một cách điều độ và là những người uống có trách nhiệm
Hổ phách: Những người đang gặp nguy cơ phát sinh các vấn đề liên quan đến đồ uống có cồn do các hoạt động hoặc đặc trưng công việc của họ
Đỏ: Những cá nhân cho thấy những vấn đề liên quan đến hiệu suất hoặc sức khỏe của họ do việc sử dụng đồ uống có cồn.

Truyền thông và đào tạo hướng mục tiêu được thực hiện hàng năm bởi các công ty hoạt động trên toàn cầu của chúng tôi thông qua các công cụ và phương pháp thích hợp nhất với các nhu cầu thị trường tại địa phương.

Làm việc trong ngành công nghiệp

Ngành công nghiệp có thể là một đối tác quan trọng để khuyến khích việc tiêu thụ đồ uống có trách nhiệm. Tác động kết hợp của các nhà sản xuất bia cùng hợp tác với nhau để giải quyết các vấn đề chung có hiệu quả cao hơn và trong một số trường hợp có tác động lớn hơn so với khi các công ty hành động độc lập.

Các nhóm ngành, chính phủ, tổ chức phi chính phủ, nhóm người tiêu dùng, lực lượng cảnh sát, nhà làm luật, công ty bán lẻ, chủ quán bar và quán rượu và các nhóm cộng đồng tất cả đều giữ vai trò quan trọng trong việc khuyến khích sự tiêu thụ có trách nhiệm.

Chúng tôi làm việc với các nhà sản xuất bia thuộc cấp độ toàn cầu (Hiệp Hội Sản Xuất Bia Toàn Cầu), cấp độ khu vực (ví dụ: Các Nhà Sản Xuất Bia Châu Âu) và cấp độ thị trường trong các sáng kiến chung nhằm thúc đẩy việc tiêu thụ có trách nhiệm. Chúng tôi cũng hợp tác với ngành công nghiệp đồ uống có cồn rộng hơn ở cấp độ toàn cầu (ví dụ: Trung Tâm Chính Sách Đồ Uống Có Cồn Quốc Tế) và ở nhiều thị trường (ví dụ: Nhóm Portman ở Vương Quốc Anh).

Cộng tác làm việc

Chúng tôi sẽ làm việc với các tổ chức khác để khuyến khích thái độ có trách nhiệm đối với đồ uống có cồn và giải quyết tác hại liên quan đến đồ uống có cồn.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới đã nhận thấy các nhà sản xuất bia có thể đóng góp hiệu quả cho việc giảm tác hại liên quan đến đồ uống có cồn.

Hiện tại chúng tôi đang cộng tác với hàng loạt các NGO và các bên thứ ba để giải quyết các vấn đề khác nhau của tác hại liên quan đến đồ uống có cồn.

Cam kết của chúng tôi là đến năm 2015, chúng tôi sẽ cộng tác nhằm giúp làm giảm tác hại liên quan đến đồ uống có cồn trong tất cả các công ty mà chúng tôi nắm phần lớn quyền sở hữu.

Source: www.heineken.comCopyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022