Thứ Năm, 07/07/2022, 19:56 (GMT+07)
English version
 


      

  

 

 

 


 

 

 
Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp Hội Quảng Cáo Châu Á (AFAA) và KFAA tặng sách cho Thư Viện Quảng Cáo.
KFAA Books Mar 2006.jpgÔng Nahm Sangjo, Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp Hội Quảng Cáo Châu Á ( AFAA), Chủ tịch Liên đoàn các Hiệp Hội quảng cáo Hàn Quốc đã trao tặng Thư Viện Quảng Cáo của VietnamMarcom 107 đầu sách quảng cáo chuyên ngành gồm nhiều tư liệu khảo cứu hệ thống về công nghiệp quảng cáo của Hàn Quốc từ các năm 1999 đến năm 2006.

 

Thư viện chuyên khảo công nghệ quảng cáo do VietnamMarcom sáng lập từ tháng 5 năm 2001 là thư viện đầu tiên tại Việt Nam tập hợp các nguồn thông tin tư liệu liên quan về lĩnh vực truyền thông tiếp thị quảng cáo trong và ngoài nước nhằm phục vụ nhu cầu tham khảo, nghiên cứu học tập và giảng dạy về lĩnh vực tiếp thị quảng cáo chuyên nghiệp cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu. Nguồn tư liệu được bổ sung cập nhật thông qua các kênh thông tin từ Hiệp Hội Quảng Cáo Quốc Tế (IAA), Liên Đoàn Các Hiệp Hội Quảng Cáo Châu Á (AFAA), Lễ hội quảng cáo khu vực Châu Á Thái Bình Dương (Adfest) , các công ty, tổ chức tiếp thị, quảng cáo chuyên nghiệp trong và ngoài nước.Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022