Chủ Nhật, 24/10/2021, 09:34 (GMT+07)
English version
  

 

 

 

 

 

 


 

 

 
Relative market share – Tương quan thị phần
 

 

Relative market share – Tương quan thị phần : Sự chênh lệch về thị phần giữa doanh nghiệp và các đối thủ cạnh tranh. Thị phần lớn sẽ tận dụng được những lợi thế về qui mô trong việc phát triển sản phẩm, sản xuất cũng như các hoạt động marketing. Nó cũng giúp bạn khắc sâu hình ảnh của thương hiệu trong tâm trí khách hàng, ngoài ra còn có lợi thế khi chúng ta thực hiện các chiến lược giá.Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2021