Thứ Sáu, 01/07/2022, 17:33 (GMT+07)
English version
 


      

  

 

 

 


 

 

 
Lễ bế giảng BRAND MANAGER 9

Nhằm kiểm chứng khả năng lĩnh hội kiến thức và từng bước áp dụng vào thực tiễn. Học viên được phân nhóm học tập và thực hiện đề án tốt nghiệp với chủ đề Xây Dựng Chiến Lược và Chương Trình Hành Động Cho Một Thương Hiệu trong một năm. Để hoàn tất đề tài các nhóm đã tiếp cân thực tế qua quan sát diễn biến về thị trường, giá cả, quan sát hành vi mua hàng của người tiêu dùng, phân tích chiến lược kinh doanh của đối thủ ở cùng nhóm hàng, phân tích định vị sản phẩm, phân tích sáng tạo quảng cáo, rà soát và theo dõi kế hoạch quảng cáo trên báo chí truyền hình, đánh giá các hoạt động tiếp thị, khuyến mãi … của thương hiệu, từ đó học viên sẽ xây dựng chiến lược thương hiệu để trình bày bảo vệ tốt nghiệp trong khoá học.

Chương trình được  sự tham gia giảng dạy của 18 chuyên gia là những nhà tiếp thị thương hiệu thực hành, tập trung hướng dẫn học viên cách tư duy chiến lược tiếp thị dựa trên cạnh tranh thương hiệu.Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022