Thứ Ba, 27/09/2022, 14:53 (GMT+07)
English version
  

 

 

 

 

 

 


 

 

 Tin Chuyên Ngành
Đóng

 
Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV OIL)

Sứ mệnh & Tầm nhìn

 
Sứ mệnh

Phát triển hoàn chỉnh khâu hạ nguồn của ngành dầu khí. Cung cấp dầu thô đầu vào và tiêu thụ sản phẩm của các NMLD tại Việt Nam.

Góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và tiên phong trong việc phát triển nhiên liệu sạch thay thế, bảo vệ môi trường.

Tầm nhìn

Trở thành Tổng công ty dầu khí hàng đầu trong nước và ngang tầm với các Công ty dầu khí quốc gia trong khu vực và thế giới.
 

 
Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022