Thứ Ba, 27/09/2022, 15:05 (GMT+07)
English version
  

 

 

 

 

 

 


 

 

 Tin Chuyên Ngành
Đóng

 
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE

Tầm nhìn

Quyết tâm trở thành Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ hàng đầu tại Việt Nam với chuẩn mực đạo đức và tính chuyên nghiệp cao nhất.

Sứ mệnh

ACE cam kết củng cố vị trí dẫn đầu trong thị trường bảo hiểm nhân thọ thông qua phương thức hoạt động luôn luôn nhất quán, kỷ luật và chuyên nghiệp. Đó là Phong Cách của ACE và Phong Cách đó là hiện thân của mọi nỗ lực nhằm tạo ra:

Giá trị cho Khách hàng

Sứ mệnh của ACE là tạo ra Giá trị Siêu việt cho Khách hàng bằng việc cam kết sử dụng các nguồn vốn vững mạnh và tư duy sáng tạo để chấp nhận và quản lý rủi ro.

Giá trị cho Cổ đông

Sứ mệnh của ACE là tạo ra Giá trị Siêu việt cho Cổ đông bằng việc quản lý vốn và rủi ro một cách chuyên nghiệp, hiệu quả và sinh lợi.

Giá trị cho Nhân viên

Sứ mệnh của ACE là tạo ra Giá trị Siêu việt cho Nhân viên bằng việc mang lại một môi trường đạo đức và có những chế độ đãi ngộ xứng đáng.

Giá trị cho Cộng đồng

Sứ mệnh của ACE là tạo ra Giá trị Siêu việt cho Cộng Đồng thông qua những đóng góp cần thiết để tạo sự phồn vinh cho cộng đồng.
Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022