Thứ Ba, 19/10/2021, 18:36 (GMT+07)
English version
  

 

 

 

 

 

 


 

 

 Tin Chuyên Ngành
Đóng

 
Holcim Vietnam
 

 

Tầm nhìn:

Là thành viên của một trong những tập đoàn xi măng lớn nhất toàn cầu, định hướng của Holcim Việt Nam là xây dựng nền tảng cho xã hội tương lai.

Sứ mạng:

Holcim Việt Nam quyết tâm trở thành một công ty được kính trọng và thu hút nhất trong lãnh vực hoạt động - tạo ra giá trị cho khách hàng, nhân viên, cộng đồng và cổ đông của mình.

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2021