Thứ Ba, 30/11/2021, 15:55 (GMT+07)
English version
  

 

 

 

 

 

 


 

 

 Tin Chuyên Ngành
Đóng

 
Tầm nhìn của LG
 

 

Tầm nhìn của LG là cung cấp sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số hiện đại hàng đầu và luôn mang đến sự hài lòng cho khách hàng.

Mục tiêu

LG Electronics đang theo đuổi tầm nhìn thế kỷ 21 trở thành một tập đoàn kỹ thuật số hàng đầu thế giới có thể chinh p

Quản lý Jeong-do của LG Electronics gồm các tiêu chuẩn cao về đạo đức kinh doanh của chúng tôi một cách minh bạch và trung thực.

Đường hướng của LG

"Quản lý Jeong-do" – là ứng dụng đạo đức duy nhất của LG. LG sẽ thành công bằng cách thực hiện quản lý công bằng và không ngừng phát triển kỹ năng kinh doanh của chúng tôi.

Quy chế hành nghề

Đây là ý định của LG, như đã nêu trong Điều lệ quản lý, để truyền bá triết lý quản lý "tạo giá trị cho khách hàng" và "quản lý dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau" cho phép quản lý trách nhiệm và cởi mở hơn. LG tiếp tục phát triển với tư cách là công ty hàng đầu thế giới bằng cách đạt được lợi ích chung lớn hơn từ việc hợp tác, tin tưởng lẫn nhau, và tôn trọng đối với nền kinh tế thị trường tự do. Vì lý do này tất cả nhân viên LG cam kết hành động ngay thẳng và đánh giá giá trị theo Quy chế hành nghề.

Quy tắc ứng xử

LG Electronics cam kết "chiến thắng bằng các quy tắc". Chúng tôi xem công tác quản lý thích hợp và minh bạch là nền tảng để đạt được thành công riêng và khả năng cạnh tranh toàn cầu. Trong quá trình hoạt động kinh doanh toàn cầu của chúng tôi, LG Electronics cam kết tuân thủ luật pháp và quy chế địa phương, cạnh tranh một cách công bằng, và duy trì tiêu chuẩn kinh doanh cao nhất. Quy tắc ứng xử của LG Electronics đặt ra tiêu chuẩn quy định rõ ràng cho việc tuân thủ pháp luật và quy định tất cả nhân viên phải sống theo nguyên tắc để thực hiện các nguyên tắc nêu trong Quy chế hành nghề của LG

Đường dây nóng về Đạo đức

Bạn đã chứng kiến hành vi vô đạo đức hoặc bất hợp pháp tại LG?
Hãy dùng đường dây nóng về Đạo đức để báo cáo hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức của LG.

Ethics HotlineCopyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2021