Chủ Nhật, 24/01/2021, 07:28 (GMT+07)
English version
  

 

 

 

 

 

 


 

 

 Tin Chuyên Ngành
Đóng

 
10 thành phố có nhiều nhà chọc trời nhất thế giới
 

 

Dẫn đầu danh sách là Hong Kong, NewYork, Singapore... với số lượng nhà chọc trời tại Hong Kong lên đến hơn 7.000 tòa.

1. Hong Kong

Dân số: 7.061.200
Diện tích: 1.053 km²
Số tòa nhà trọc trời: 7.756

2. New York, Mỹ

Dân số: 8.336.697
Diện tích: 800 km²
Số tòa nhà trọc trời: 5.998

3. Singapore

10 thành phố có nhiều nhà chọc trời nhất thế giới

Dân số: 5.312.400
Diện tích: 710 km²
Số tòa nhà trọc trời: 5.398

4. Chicago, Mỹ

Dân số: 2.707.120
Diện tích: 589 km²
Số tòa nhà trọc trời: 1.134

5. Dubai, Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập

Dân số: 2.104.895
Diện tích: 3.885 km²
Số tòa nhà trọc trời: 629

6. Seoul, Hàn Quốc

Dân số: 10.581.728
Diện tích: 616 km²
Số tòa nhà trọc trời: 2.895

7. Sao Paulo, Brazil

Dân số: 11.316.149
Diện tích: 1.523 km²
Số tòa nhà trọc trời: 5.676

8. Thượng Hải, Trung Quốc

Dân số: 17.836.133
Diện tích: 6.639 km²
Số tòa nhà trọc trời: 1.005

9. BangKok, Thái Lan

Dân số: 8.280.925
Diện tích: 1.569 km²
Số tòa nhà trọc trời: 904

10. Tokyo, Nhật Bản

Dân số: 8.967.665
Diện tích: 621 km²
Số tòa nhà trọc trời: 2.707

PHONG LÂM/INFONET  Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2021
Portugal Golden Visa luxurylearningcenter Golden Visa