Thứ Năm, 07/07/2022, 21:49 (GMT+07)
English version
 


      

  

 

 

 


 

 

 
Công ty METRO Cash & Carry Việt Nam

Những Khái Niệm của METRO

Sự thành công của hình thức kinh doanh “Trả tiền mặt và Tự vận chuyển” của tập đoàn METRO Cash & Carry dựa trên 10 nguyên tắc sau:
 

1. Tập trung phục vụ nhu cầu của khách hàng chuyên nghiệp.
2. Vươn đến mục tiêu trở thành điểm đến mà khách hàng có thể mua tất cả các loại hàng hóa.
3. Hệ thống kho được thiết kế đặc biệt để phục vụ nhóm khách hàng chuyên nghiệp.
4. Dịch vụ khách hàng tiên tiến
5. Nâng cao ưu thế cạnh tranh của khách hàng.
6. Hệ thống phân phối và quản lý chất lượng chuyên nghiệp.
7. Hỗ trợ phát triển các nhà cung cấp nội địa.
8. Góp phần phục vụ việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng của quốc gia.
9. Cơ hội nghề nghiệp.
10.Dựa trên khái niệm hệ thống toàn cầu hóa.


Mô hình kinh doanh bán sỉ độc đáo của METRO Cash & Carry đảm bảo cho sự thịnh vượng của công ty trong tương lai dựa trên hai chiến lược cốt yếu: ứng dụng chương trình cải tiến hoạt động “MCC2012-Committed to Excelence” để phát triển và dẫn đầu sự lớn mạnh của mô hình kinh doanh bán sỉ toàn cầu.

Chìa khóa thành công của METRO chính là triết lý kinh doanh linh hoạt có thể thích ứng với nhu cầu khách hàng và đặc thù từng nước ở bất kỳ nền kinh tế mới nổi nào cũng như đối với các giá trị khắt khe để nâng cao giá trị các dự án của công ty trên trường quốc tế. Tất cả những điều METRO Cash & Carry làm là một phần trong chiến lược của METRO Group, tập đoàn kinh doanh và bán lẻ hàng đầu thế giới. METRO được niêm yết trên thị trường chứng khoán và nhà đầu tư có thể tìm hiểu mọi thông tin chi tiết thông qua bộ phận METRO Group Investor Relations.

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022