Thứ Hai, 15/08/2022, 07:41 (GMT+07)
English version
  

 

 

 

 

 

 


 

 

 Tin Chuyên Ngành
Đóng

 
TẦM NHÌN CỦA CÔNG TY TÔN PHƯƠNG NAM

Định hướng phát triển Công ty trong giai đoạn tới

- Tiếp tục khai thác năng suất, chất lượng; duy trì và mở rộng thị trường tôn mạ kẽm, tôn mạ màu;

- Đầu tư mới thiết bị, công nghệ dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm công suất 150.000 tấn/năm nhằm đáp ứng nhu cầu sản phẩm chất lượng cao và đa dạng hơn cho thị trường.
Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022