English version

 

 

Khóa học Marketing Manager

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

81

23/10/2018

Tối T3,5,7

Đọc thêm

Khóa học Digital Marketing

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

70

12/10/2018

Tối 2,4,6

Đọc thêm

Khóa học Chuyên Viên Quảng Cáo

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

70

12/12/2018

Tối T2.4.6

Đọc thêm

Khóa học Brand Manager

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

54

18/10/2018

Tối T3,5,7

 

Đọc thêm

Khóa học Sales Manager

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

53

 16/10/2018

Tối T3,5,7

 

Đọc thêm

Khóa học Event Manager

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

43

10/10/2018

Tối T2,4,6

 

Đọc thêm

Khóa học CopyWriter

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

36

17/11/2018

Sáng T7 & CN

 

Đọc thêm

Khóa học Strategic Marketing

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

06

Liên hệ

Nguyên ngày T7

 

Đọc thêm

Khóa học Tiếp Thị - Bán Hàng Địa Ốc

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

10

Liên hệ

Thứ 7 & CN

 

Đọc thêm

Khóa học Business Marketing Strategy

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

2018

18/10/2018

Tối 3,5,7

 

Đọc thêm

 

 

 

 

   Login Copyright © 2001 VietnamMarcom. All rights reserved.