English version

 

 

Khóa học Marketing Manager

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

83

28/02/2019

Tối T3,5,7

Đọc thêm

Khóa học Digital Marketing

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

73

23/02/2019

Sáng T7,CN

Đọc thêm

Khóa học Chuyên Viên Quảng Cáo

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

71

22/02/2019

Tối T2,4,6

Đọc thêm

Khóa học Brand Manager

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

56

07/03/2019

Tối T3,5,7

 

Đọc thêm

Khóa học Sales Manager

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

54

 20/02/2019

Tối T2,4,6

 

Đọc thêm

Khóa học Event Manager

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

46

20/03/2019

Tối T2,4,6

 

Đọc thêm

Khóa học CopyWriter

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

37

09/03/2019

Sáng T7, CN

 

Đọc thêm

Khóa học Strategic Marketing

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

06

Liên hệ

Nguyên ngày T7

 

Đọc thêm

Khóa học Tiếp Thị - Bán Hàng Địa Ốc

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

10

Liên hệ

Thứ 7, CN

 

Đọc thêm

Khóa học Business Marketing Strategy

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

2018

21/03/2019

Tối 3,5

 

Đọc thêm

 

 

 

 

 Digi Marcom Library


   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2019.