English version

 

 

Khóa học Marketing Manager

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

85

23/07/2019

Tối T3,5,7

Đọc thêm

Khóa học Digital Marketing

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

77

22/06/2019

Sáng T7, CN

Đọc thêm

Khóa học Chuyên Viên Quảng Cáo

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

74

10/09/2019

Tối T3,5,7

Đọc thêm

Khóa học Brand Manager

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

58

25/07/2019

Tối T3,5,7

 

Đọc thêm

Khóa học Sales Manager

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

56

 02/08/2019

Tối T2,4,6

 

Đọc thêm

Khóa học Event Manager

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

47

02/07/2019

Tối T3,5,7

 

Đọc thêm

Khóa học CopyWriter

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

38

06/07/2019

Sáng T7, CN

 

Đọc thêm

Khóa học Strategic Marketing

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

06

Liên hệ

Nguyên ngày T7

 

Đọc thêm

Khóa học Tiếp Thị - Bán Hàng Địa Ốc

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

10

Liên hệ

Thứ 7, CN

 

Đọc thêm

Khóa học Business Marketing Strategy

Khóa :

Khai Giảng :

Thời Gian Học :

2019

Liên hệ

Tối 3,5

 

Đọc thêm

 

 

 

 

 https://www.vietnammarcom.edu.vn/D%E1%BB%B1%C3%A1n/DigiMarcomWorld/tabid/1168/Default.aspx


   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2019.