English version

 

 

 

 

 

Hội thảo quốc tế PDB về chủ đề
Chiến lược cạnh tranh và xây dựng thương hiệu

thông qua Định vị - Sự khác biệt & Thương hiệu.

 

Hội thảo Branded Customer Service 
Tạo dấu ấn thương hiệu cho dịch vụ khách hàng

 

Vietnammarcom - Global Brand Forum (10)

Vietnammarcom - Global Brand Forum (3)

Vietnammarcom - Global Brand Forum (4)

 

Vietnammarcom - Global Brand Forum (6)

Vietnammarcom - Global Brand Forum (11)

Vietnammarcom - Global Brand Forum (2)

VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (8)

 

VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (4)

VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (10)

VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (3)

VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (7)

VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (15)

 

VietnamMarcom-Brand-Manager-24516 (40)

 

 

 

 

 

Khóa Brand Manager K56 khai giảng ngày 07/03/2019 học vào tối 3,5,7 từ 18h20 đến 20h30.

 

Kính thưa Quý Doanh nghiệp & Các bạn Học viên thân mến!

Thương hiệu là tài sản quí giá nhất của doanh nghiệp, là biểu tượng sức mạnh kinh tế, văn hóa và là trụ cột trong việc tối ưu hóa lợi nhuận, lợi thế cạnh tranh trong chuỗi giá trị gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới sâu rộng của WTO, AEC và hơn 50 khu vực FTA khác.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NHÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU - BRAND MANAGER - Since 2003 

• Nắm vững và thực chứng những khái niệm, nền tảng quan trọng nhất của thương hiệu như:
Tầm nhìn, sứ mệnh giá trị, những mô hình kinh doanh, xây dựng thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam và thế giới. Những vấn đề về quản trị, hợp phối giữa định vị, nhận diện, tính cách, tài sản thuơng hiệu, brand Portfolio, kiến trúc thương hiệu, cùng khả năng sáng tạo ra các giá trị mới cho nhãn hàng.

• Hiểu và thực thi được các chiến dịch truyền thông, tiếp thị thương hiệu trong thế giới số.

Khả năng hội nhập, quản trị, triển khai chiến lược và kế hoạch xây dựng, phát triển thương hiệu hiệu quả. 

Khóa học được thực hiện nhờ sự liên kết tổ chức giữa VietnamMarcom và Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM, Khoa Kinh Doanh Quốc Tế - Marketing cùng sự tham vấn, hỗ trợ thông tin của các tổ chức chuyên gia, tiếp thị, quảng cáo chuyên nghiệp trong và ngoài nước.

Chúc các bạn thành công và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp qua khoá học, phấn đấu, rèn luyện trở thành những nhà quản trị, xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp - tiếp thêm sức mạnh cho thương hiệu Việt trong quá trình hội nhập và phát triển.
 

Các dự án tri thức, thư viện hỗ trợ cho quá trình học tập của học viên: Trung Tâm Khảo Cứu Thương HiệuCSR.Org.vn,  Marcom WorldMarcom BooksMarrcom BestMô hình Kinh doanh và Tiếp thị bền vững cho SME Việt Nam.  

Các đối tác, sự kiện VietnamMarcom đã đồng hành, đại diện từ năm 2001:
Global Brand Forum, World Brand Congress, Asean Marketing Summit, LEAD: Loyalty-Experience-Analytic - Digital - Professional Brand Communications, Brand Equity Management, Digital Branding, CMO World Forum...

 

Chứng chỉ được cấp bởi  Trường Đại Học Kinh Tế Tp.HCM và VietnamMarcom

DHKTlogo footer                


NỘI DUNG KHÓA ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC THƯƠNG HIỆU - BRAND MANAGER - PHIÊN BẢN 2018Chân dung Brand Manager
Brand manager roles and portraits 

- Vai trò Brand Manager trong xây dựng và quản trị thương hiệu 
- Nhữngphẩm chất, kiến thức, kỹ năng giúp Brand Manager hoàn thành nhiệm vụ và phát triển sự nghiệp
- Các tiêu chí của Thương Hiệu Mạnh, Power Brand, Super Brand
- Những vấn đề của thương hiệu Việt Nam, cơ hội và thách thức

Xây dựng thương hiệu tại Asean, Châu Á và tình huống nghiên cứu
Asean and Asia branding, case studies

- Những điển cứu hay và  mô hình quản trị mới
- Xu hướng tiếp thị thương hiệu tại Asean, châu Á.

- Tầm nhìn thương hiệu trong cạnh tranh.
- Khái niệm về tầm nhìn thương hiệu.
- Thiết lập một tầm nhìn chiến lược cho thương hiệu.

Chiến lược thương hiệu và tình huống nghiên cứu
Brand visions in the competitive age

 


Kiến trúc thương hiệu
Brand architecture
- Mô hình và quản trị hệ thống sản phẩm.

Chiến lược mở rộng thương hiệu-đa thương hiệu
Multi-Brand strategy
- Khái niệm, vai trò chiến lược và quản trị đa thương hiệu.
- Tình huống nghiên cứu.


Đặt tên thương hiệu
Brand maning strategy
- Phương pháp, nguyên lý đặt tên thương hiệu

Xây dựng thương hiệu dẫn đầu
Building brand leadership
- Bài học thành công trong xây dựng thương hiệu dẫn đầu và t
ình huống nghiên cứu.

Chiến lược thương hiệu trong môi trường đa văn hóa
Multicultural brand marketing
- Tiếp thị trong môi trường đa văn hóa.
- Thương hiệu địa phương và chiến lược toàn cầu.
- Truyền thông trong môi trường đa văn hóa.


Phát triển thương hiệu một sản phẩm mới
Developing a new brand
- Thế nào là sản phẩm mới và tại sao lại xuất hiện.
- Những chuẩn bị cho một sản phẩm mới.
- Chiến lược tiếp thị và phân phối.
- Đánh giá_dự báo_đo lường những thách thức và rủi ro gặp phải.

Các mô hình về Định vị và Chiến lược định vị thương hiệu 
Brand Positioning concepts & Positioning strategy
- Các khái niệm, cơ sở, vai trò định vị.
- Mô hình, quy trình phát triển chiến lược thương hiệu.

Tái định vị thương hiệu và tình huống nghiên cứu
Repositioning brand 
- Tại sao và khi nào phải tái định vị thương hiệu.
Ý tưởng sản phẩm và ý tưởng thương hiệu
Brand concept and product concept
- Từ ý tưởng sản phẩm đến ý tưởng thương hiệu.
- Các nguyên tắc trong xây dựng ý tưởng thương hiệu.

Xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu
Brand identtity and associate
- Lợi ích và các giá trị của hệ thống nhận diện thương hiệu.
- Các nguyên tắc trong xây dựng hệ thống nhận diện.

 

Quản trị tài sản thương hiệu.
Brand equity management
- Khái niệm về 5 tài sản thương hiệu.
- Đánh giá tài sản thương hiệu.
- Quản trị và phát triển tài sản thương hiệu.
 

Xây dựng tính cách thương hiệu.
Brand personality
- Các giá trị của tính cách thương hiệu.
- Người tiêu dùng và tính cách thương hiệu.
- Cơ sở của tính cách thương hiệu.

Xây dựng lòng trung thành nhãn hiệu
Brand loyalty 
- Lợi ích của khách hàng trung thành.
- Chiến lược xây dựng lòng trung thành của khách hàng (Seven-S).
- Những xu hướng, công cụ mới, chương trình mới tác động đến sự trung thành khách hàng.

Thiết kế sáng tạo và Thiết ké bao bì trong xây dựng thương hiệu
Brand design strategy
- Các yếu tố về hệ thống thể hiện thương hiệu.
- Sáng tạo trên thiết kế logo, bao bì, vật phẩm quảng cáo (POSm)
- Bao bì và các yếu tố thương hiệu.
- Minh họa các sáng tạo trong thể hiện thương hiệu.
Chiến lược truyền thông tiếp thị tích hợp cho nhãn hàng
Integrated marketing communications for brands
- Vai trò và các yếu tố tác động xây dựng thương hiệu
- Các công cụ truyền thông tích hợp.

Xây dựng kế hoạch truyền thông thương hiệu (ATL) - 
(BTL) IMC Digital
Above the line planing
- Cơ sở lý luận và các khái niệm.
- Các công cụ truyền thông ATL - Hoạch định ATL.
- Chỉ số đo lường ATL và Tình huống nghiên cứu.

Hoạch định kích hoạt thương hiệu (BTL) - PR
BTL and brand activation

Truyền thông sáng tạo trên các kênh mạng xã hội
New Social Media - innovation and creative

 Đánh giá sức khỏe thương hiệu
Brand health and management
- Khái niệm đánh giá sức khỏe thương hiệu.
- 7 công cụ chiến lược trong đánh giá thương hiệu.
- Gợi ý quản trị và ra quyết định chiến lược.
- Tình huống nghiên cứu.

Xây dựng kế hoạch phát triển thương hiệu
Brand plan & development
- Các bước hoạch định kế hoạch thương hiệu.
- Đánh giá và đo lường kế hoạch.

Hoạch định ngân sách xây dựng thương hiệu
Brand budgeting
- Những nguyên lý cơ bản.
- Đánh giá chiến lược ngân sách thương hiệu.
- Các bước hoạch định ngân sách thương hiệu.

Xây dựng thương hiệu nội bộ
Internal brand communication
- Xây dựng nhóm quản trị viên thương hiệu.
- Giá trị của triết lý và sự trung thành nhân viên.
- Mối liên hệ từ nhân viên đến người tiêu dùng (khách hàng).
- Công cụ quản trị hệ thống doanh nghiệp.

Nhượng quyền thương hiệu và xu hướng M&A - Tài liệu tham khảo
Franchising and Brand Management
- Những xu hướng và lợi ích khi nhượng quyền thương hiệu.

Xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số.
Branding in the digital age and digital branding

Vấn đề pháp lý trong xây dựng thương hiệu. 
Tài liệu tham khảo trên Marcom Law
Trade mark and legal in Branding
- Những vấn đề pháp lý.
- Sở hữu trí tuệ về thương hiệu hàng hóa.
- Luật bảo vệ thương hiệu Việt Nam và Thế giới.
- Tình huống nghiên cứu trong bảo vệ và phân xử khi tranh chấp.Đối tượng học viên khóa Brand Manager: 

• CEO, các Nhà quản trị thương hiệu, Nhà điều hành cao cấp của doanh nghiệp, Giám đốc Kinh doanh, Giám đốc Sản phẩm, Giám đốc Dịch vụ khách hàng, Giám đốc Quảng cáo.

• Trưởng phòng Marketing, Đối ngoại, Trưởng phòng phụ trách quản trị các kênh truyền thông xã hội, Digital Marketing.

• Các Phòng Ban phụ trách công việc trong chuỗi liên quan như: Trợ lý Nhãn hàng, Quản trị chất lượng Sản phẩm, Phát triển Sản phẩm, R&D… và sinh viên có định hướng khởi nghiệp, phát triển nghề xây dựng quản trị thương hiệu.

• CEO, CMO, Business Development Managers, Sales Managers, Category Managers, Market Segment Managers, Distribution Channel Managers, Pricing Managers, Database Managers, Officers.

• Product/Brand Managers, Brands Team Leaders, Brand Marketing Decision Makers, Brand Builders, Brand Strategists and Planners.

• Customer Experience Manager, Key Account Manager, Account Managers.Brand Marketers, Communicator, Digital Marketing Manager, Marketing Communications Managers, Advertising Manager.

• Brand Executive, Brand Campaign Coordinator, Assistant Brand Manager, Junior Assistant Brand Manager.

 

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN  VÀ GIẢNG VIÊN CHƯƠNG TRÌNH

Thầy Trần Hoàng   
Chủ tịch VietnamMarcom
Chủ tịch Hiệp Hội Marketing Việt Nam

PGS. TS Bùi Thanh Tráng
Trưởng Khoa Kinh Doanh Quốc Tế - Marketing

Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM

Thầy Nguyễn Trần Quang 
Chuyên Gia Tư Vấn Thương Hiệu.
Chủ tịch & CEO FutureOne

Thầy Huỳnh Phước Nghĩa
Phó Trưởng Khoa Kinh Doanh Quốc Tế - Marketing
   ĐH Kinh Tế TP.HCM
 

Thầy Vũ Xuân Đức
Phó Tổng Giám đốc
Công Ty Phát Triển Phú Mỹ Hưng

 Thầy Phùng Văn Chí Hùng
CEO A.I.D.A, Dược sĩ

( Boeringer, Kiddy Pharmaton )

 
Thầy Vương Thanh Long

MBA, Chuyên gia tư vấn chiến lược
(Asia Strategy, Biti's, Thái Tuấn, FPT)

Thầy Nguyễn Quốc Hùng
Thạc sĩ Marketing Sales
Giảng viên Đại Học Kinh Tế Tp.HCM

Thầy Phạm Việt Anh
MBA, Chủ tịch Left Brain Connectors
(Dentsu, Cowan, Bates 141)

Thầy Trần Ngọc Dũng
Tiến sĩ Khoa Học về Nghiên Cứu Thị Trường CEO, INTAGE Research (Japan)
 

Thầy Vũ Quốc Chinh
Thạc sĩ Marketing Sales

Giảng viên Đại Học Kinh Tế Tp.HCM

Cô Tina Đỗ
Digital Marketing Head, Nestle VN
(Edge Marketing, BBDO, Golden Advertising)

Thầy Nguyễn Thành
MBA, Chuyên gia tư vấn thương hiệu
(Rotto Mentholatum VN, AC Nielsen)

Thầy Hứa Tất Đạt
CEO - Left Brain Connectors

Chuyên gia tư vấn thương hiệu

Cô Bùi Nguyễn Kim Thanh
MBA, Chuyên Gia Truyền thông Tiếp thị
Group Account Director (MVV, Ogilvy VN,TA, Abbott)

Cô Đặng Tú Anh
Executive Director - Saigon Life Style
(GUCCI, Sheraton, Milano VN)

   
Cô Đặng Thị Diễm Trang
Tiến Sỹ- Senior Marketing Director
(Dai-ichi Life, VAC, Dentsu, Nova Land)

Thầy Nguyễn Xuân Nhật Huy
MBA, CEO, HIT Advertising
(Kodak, Saatchi, Procter & Gamble VN) 

Cô Hạ Vi Thùy An
Senior Brand Marketing Director
(Nestle, BA, Phú Mỹ Hưng)


Thầy Phạm Ngọc Khôn
Giám Đốc Tư Vấn Cấp Cao Mir Activation
(Ogilvy &  Mather)

Thầy Nguyễn Thanh Lâm
Chuyên gia tư vấn Kinh doanh, tiếp thị
 


Thầy Nguyễn Ngọc Thụy
Giám đốc Truyền thông Thương hiệu - PR
(FWD, DIAGEO, JWT VN)

 

 

QUY CHẾ HỌC TẬP.

Đăng ký nhập học :

Nhận đơn và làm thủ tục nhập học tại Trường VietnamMarcom

8b Nguyễn Trung Trực, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Tel : 028.38239.718_hotline: 0915.793.055

Email : academy@vietnammarcom.edu.vn

www.vietnammarcom.edu.vn

www.academy.vietnammarcom.edu.vn 

Hoặc đăng ký qua Online

Thời lượng học tập :

- Học trong thời gian 3 tháng 
( bao gồm thời gian học và làm đề tài tốt nghiệp cuối khóa ).


Xin lưu ý: Một số chuyên đề, kiến thức trong giáo trình liệt kê trên học viên sẽ tự học, đọc tài liệu tham khảo, tài liệu online trên website của nhà trường và một số chuyên đề ngoại khoá. Ngoài ra nhà trường có thể thay đổi, bổ sung một số chuyên đề mới theo thành phần học viên của mỗi khoá học và trong từng giai đoạn phát triển của thị trường

 

Khóa Brand Manager K56 khai giảng ngày 07/03/2019 học vào tối 3,5,7 từ 18h20 đến 20h30.

Phương pháp học tập:
• Dạy theo chuyên đề có tính hệ thống, mang tính thực tiễn cao.

• Xây dựng nhóm học tập, làm đề tài tốt nghiệp cuối khoá và bảo vệ đề tài tốt nghiệp trước hội đồng giám khảo để được cấp chứng nhận, kỷ niệm chương.
• Giáo trình tài liệu môn học được phát miễn phí.


Chứng chỉ được cấp sau khóa học bởi:
- Trường Đại Học Kinh Tế  Tp.HCM  Khoa Kinh doanh Quốc tế - Marketing

- VietnamMarcom 

TÀI LIỆU THAM KHẢO:

  • Nguồn tham khảo của hơn 250 bộ sách về hệ thống lý thuyết thương hiệu, tiếp thị hiện có tại Thư Viện Chuyên Khảo Tiếp Thị và Quảng Cáo của VietnamMarcom và các trang web chuyên ngành về thương hiệu và quảng cáo.
  • Nguồn tham khảo hỗ trợ từ các bộ sách về thiết kế, in ấn và bao bì của khu vực và thế giới. 

 

                 
                                    

 

 

 Digi Marcom Library


 


  Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2019.