English version
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 


 

 


 

 

 Tin Chuyên Ngành
Đóng
 
Kế Hoạch Chiêu Sinh Trong Năm 2008
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

NGÀY KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

Chuyên Viên Quảng Cáo khóa 23
(Ngày học: 2,4,6)

26/03/2008

7.500.000 VNĐ

Sales Địa Ốc khóa 2
(Ngày học: 2,4,6)

07/04/2008

8.000.000 VNĐ

Brand Manager khóa 16
(Ngày học: 2,4,6)

16/04/2008

8.500.000 VNĐ

Event Manager khóa 3
(Ngày học: 3,5,7)

26/04/2008

7.500.000 VNĐ

Marketing Manager khóa 15
(Ngày học: 3,5,7)

05/05/2008

9.000.000 VNĐ

Copywriter khóa 5
(Ngày học: 2,4,6)

09/05/2008

5.500.000 VNĐ

Tiếp Thị Du Lịch
(Ngày học: 3,5,7)

 

 

15/05/2008

 

8.000.000 VNĐ

 

Chuyên Viên Quảng Cáo khóa 24
(Ngày học: 2,4,6)

07/06/2008 

 

7.500.000 VNĐ

 

Nếu có thông tin thay đổi Ban Tổ Chức sẽ kịp thời điều chỉnh, mời các bạn học viên quan tâm có thể thường xuyên theo dõi    tại đây.
 
 

 


 

Thư Viện Chuyên Khảo Công nghệ Quảng Cáo ra đời vào tháng 4 năm 2001 với hơn 500 đầu sách tài liệu quý. 
Và liên tục trong 18 năm qua, một loạt các dự án tri thức, thư viện chuyên khảo tiếp tục được phát triển như Marcom World,
Thư viện video MarcomBest,  Marcom Books, 
DigiMarcom, Trung Tâm Khảo cứu Thương hiệu, Tiếp thị Nông sản, Tiếp thị Điểm đến... 
cùng việc kết nối liên tục với các sự kiện quốc tế như  NewYork Advertising Festivals, Festival Quảng Cáo Sáng tạo Châu Á (Adfest), AdAsia, DigiAsia...

 


   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2019.