English version
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 Tin Chuyên Ngành
Đóng
 
Kinh tế Việt Nam tháng 2/2018 qua các con số
 

 

Công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng ấn tượng, xuất siêu 1,08 tỷ USD, số lượng doanh nghiệp và vốn đăng ký kinh doanh tăng so với cùng kỳ 2017, vốn đầu tư đạt 29.076 tỷ đồng ... là những điểm sáng nổi bật trong bức tranh tổng thể về kinh tế tháng 2 năm 2018.

undefined - Ảnh 1.
undefined - Ảnh 2.
undefined - Ảnh 3.
undefined - Ảnh 4.
undefined - Ảnh 5.
undefined - Ảnh 6.
undefined - Ảnh 7.
undefined - Ảnh 8.
undefined - Ảnh 9.
undefined - Ảnh 10.
undefined - Ảnh 11.
undefined - Ảnh 12.
 

   Login Copyright © 2001 VietnamMarcom. All rights reserved.