English version
 
Hình ảnh chuỗi sự kiện The Big Show tổ chức thường niên nhằm giới thiệu những ý tưởng, giải pháp sáng tạo tiêu biểu của ngành quảng cáo Việt Nam.
 

 Digi Marcom Library


   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2019.