Thứ Bảy, 29/02/2020, 21:07 (GMT+07)
English version

 

VietnamMarcom - Lễ Tốt Nghiệp    VietnamMarcom - Giám đốc Tổ chức Sự kiện - Event Manager    VietnamMarcom Campus Phú Mỹ Hưng    Brand Manager

Hình ảnh Lễ Tốt Nghiệp - VietnamMarcom Học Viên Lớp Event Manager Trường VietnamMarcom tại Phú Mỹ Hưng Học Viên Lớp Brand Manager

VietnamMarcom Digital Marketing    CopyWriter - Ngôn Sứ của Thương Hiệu    VietnamMarcom - Giám đốc Tiếp thị - Marketing Manager    Thầy/Cô VietnamMarcom

Học Viên Lớp Digital Marketing Học Viên Lớp CopyWriter Học Viên Lớp Marketing Manager Giảng Viên VietnamMarcom


Chuyên Viên Truyền thông Quảng Cáo    Sales Manager    Lễ Tốt Nghiệp các Niên khóa 2017     CSR Universal Library

Học Viên Lớp Sales Manager Học Viên Lớp Chuyên Viên Quảng Cáo Hình ảnh Lễ Tốt Nghiệp CSR Universal Library
 
 

   

Thư Viện Chuyên Khảo Công nghệ Quảng Cáo ra đời vào tháng 4 năm 2001 với hơn 500 đầu sách tài liệu quý. 
Và liên tục trong 18 năm qua, một loạt các dự án tri thức, thư viện chuyên khảo tiếp tục được phát triển như Marcom World,
Thư viện video MarcomBest,  Marcom Books, 
DigiMarcom, Trung Tâm Khảo cứu Thương hiệu, Tiếp thị Nông sản, Tiếp thị Điểm đến... 
cùng việc kết nối liên tục với các sự kiện quốc tế như  NewYork Advertising Festivals, Festival Quảng Cáo Sáng tạo Châu Á (Adfest), AdAsia, DigiAsia...

 


   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2020.