English version
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY HUỲNH PHƯỚC NGHĨA

Giám đốc tư vấn cao cấp của GIBC. Thạc Sĩ, Giảng viên Đại học Kinh Tế Tp.HCM. Nghiên cứu sinh tiến sĩ về Marketing và quản trị kinh doanh CFVG. Phó Chủ Tịch kiêm Tổng thư ký Hội Marketing Vietnam, VMA.

THẦY HUỲNH PHƯỚC  NGHĨA

NCS Ts, Phó Trưởng Khoa Kinh Doanh Quốc Tế -  Marketing, ĐH Kinh Tế TPHCM
Chuyên gia tư vấn cấp cao, GIBC
Phó Chủ Tịch kiêm Tổng thư ký 
Hội Marketing Vietnam, VMA.

 

 

   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2020.