English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY VÕ HOÀNG NGUYÊN

Thầy có hơn 20 năm kinh nghiệm làm công tác tư vấn, giảng dạy chuyên ngành Nông Thủy Sản
Chuyên gia kỹ thuật Hội đồng Xuất Khẩu Đậu Nành Mỹ

 

THẦY VÕ HOÀNG NGUYÊN

CEO, Thụ Nhân Consulting
Thầy có hơn 20 năm kinh nghiệm làm công tác tư vấn, giảng dạy chuyên ngành Nông Thủy Sản
và hiện là Chuyên gia kỹ thuật Hội đồng Xuất Khẩu Đàu Nành Mỹ
United States Soybean Export Council - Technical Consultant Aquaculture

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022