English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY HỒ PHÚ HẢI

Tiến sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh Quốc tế
Tốt nghiệp tại Úc.

THẦY HỒ PHÚ HẢI

Tiến sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh Quốc tế
Tốt nghiệp tại Úc.
Thầy có nhiều năm kinh nghiệm làm công tác quản trị, tư vấn về tiếp thị thương hiệu cho nhiều nhãn hàng lớn.

 

 

 
Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022