English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY CHUNG CHÍ CÔNG

Nhà sáng lập Soul Catcher Production, kiêm Screenwriter và Production Designer
Nhiều năm kinh nghiệm tham gia các dự án, chiến dịch quảng cáo cho các nhãn hàng lớn
Giảng viên Đại học Hoa Sen chuyên ngành truyền thông, quảng cáo


 

THẦY CHUNG CHÍ CÔNG

Nhà sáng lập Soul Catcher Production, kiêm Screenwriter và Production Designer
Nhiều năm kinh nghiệm tham gia các dự án, chiến dịch quảng cáo cho các nhãn hàng lớn
Giảng viên Đại học Hoa Sen chuyên ngành truyền thông, quảng cáo
Tốt nghiệp Maastricht School of Management

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022