English version
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY HUỲNH PHƯỚC NGHĨA

Giám đốc tư vấn cao cấp của GIBC. Thạc Sĩ, Giảng viên Đại học Kinh Tế Tp.HCM. Nghiên cứu sinh tiến sĩ về Marketing và quản trị kinh doanh CFVG.

THẦY HUỲNH PHƯỚC  NGHĨA

 

 

Phó Trưởng Khoa Kinh Doanh Quốc Tế-  Marketing,UEH
Chuyên gia tư vấn cấp cao, GIBC
Tổng thư ký, Hội Marketing Vietnam, VMA.

 

 

   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2019.