English version
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY VÕ THANH VIỆT

Giám đốc tiếp thị bán hàng tại Công ty Electrolux Việt Nam. Thầy có 20 năm kinh nghiệm về quản trị bán hàng, trải nghiệm các kênh kênh phân phối trên toàn quốc qua các nhãn hiệu... 

THẦY VÕ THANH VIỆT

Giám đốc tiếp thị bán hàng Electrolux Việt Nam.

Thầy có hơn 20 năm kinh nghiệm về quản trị bán hàng chiến lược các kênh phân phối trên toàn quốc cho các nhãn hiệu thuộc tập đoàn Gillette, thể thao tennis HEAD, Ajinomoto, Sài gòn Co-op 

 

   Login Copyright © 2001 VietnamMarcom. All rights reserved.