English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY VŨ XUÂN ĐỨC

Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát Triển Phú Mỹ Hưng
Thầy là chuyên gia cao cấp về xúc tiến thương mại, phát triển dự án đầu tư của tập đoàn Nam Sài Gòn, nhiều năm làm việc ở vị trí quản lý của ITPC TP.HCM

THẦY VŨ XUÂN ĐỨC

Phó Tổng Giám đốc Công ty Phát Triển Phú Mỹ Hưng

Chuyên gia cao cấp về xúc tiến thương mại, phát triển dự án đầu tư.

Nguyên thành viên ban cố vấn đôi cố vấn dự án xúc tiến xuất khấu quốc gia ( Bộ thương mại)

Tốt nghiệp Chuyên ngành Kinh tế, Luật, Tài chánh

 

 

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022