English version
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY VŨ XUÂN ĐỨC

Thầy là chuyên gia cao cấp về xúc tiến thương mại, phát triển dự án đầu tư của tập đoàn Nam Sài Gòn, nhiều năm làm việc ở vị trí quản lý của ITPC TP.HCM

THẦY VŨ XUÂN ĐỨC

Chức vụ: Chuyên gia cao cấp về xúc tiến thương mại, phát triển dự án đầu tư.
Kinh nghiệm làm việc: 2004: Trưởng phòng xúc tiến thương mại - ITPC. Nguyên thành viên ban cố vấn đôi cố vấn dự án xúc tiến xuất khấu quốc gia ( Bộ thương mại)
Qúa trình học tập: Năm 2011: Trưởng phòng xúc tiến thương mại - ITPC. Năm 2000: Trưởng phòng dịch vụ doanh nghiệp - ITPC. Năm 1999: Phó phòng xúc tiến đầu tư - ITPC. Năm 1997: Trưởng điều hành FTDC - Bussiness Center ( dịch vụ văn phòng)

 

 

   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2019.