English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY PHẠM VIỆT ANH
Nhà sáng lập Left Brain Connectors, một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về Ý tưởng thương hiệu.Nguyên Senior Account Director, Business Development Director Cowan, Dentsu, Ogilvy Vietnam
 
 

 

 

THẦY PHẠM VIỆT ANH

Chuyên gia về tăng trưởng doanh nghiệp với hơn 20 năm kinh nghiệm.
Nguyên Chủ tịch Left Brain Connectors, Senior Account Director,
Business Director Cowan Asia, Dentsu Inc...

 

 

 



Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022