English version
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY PHẠM VIỆT ANH
Nhà sáng lập Left Brain Connectors, một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về Ý tưởng thương hiệu.Nguyên Senior Account Director, Business Development Director Cowan, Dentsu, Ogilvy Vietnam
 
 

 

 

THẦY PHẠM VIỆT ANH

Chủ Tịch Left Brain Connectors

Kinh nghiệm làm việc: Công tác liên tục trong ngành truyền thông thương hiệu từ năm 1999.
Nhà sáng lập Left Brain Connectors, một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về Ý tưởng thương hiệu.Nguyên Senior Account Director, Business Development Director, Business Director – Cowan Vietnam. Dentsu Inc, Bates Worldwide Advertising...

 

 

   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2020.