English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

CÔ TẠ THỊ NGỌC THẢO

Doanh nhân APEC từ 2006. Chuyên gia kinh tế bất động sản
Giảng dạy Kinh tế Bất động sản. Marketing Bất động sản. Truyền nghề kinh doanh.

 

 

CÔ TẠ THỊ NGỌC THẢO

- Doanh nhân APEC từ 2006. Chuyên gia kinh tế bất động sản

- Tịnh chủ Tịnh cư Cát Tường Quân, nhà sáng lập dịch vụ Du lịch tâm tưởng ở Việt Nam

- Viết báo: Đề tài Kinh tế Bất động sản. Kinh tế Du lịch. Doanh nghân-Doanh nghiệp. Kinh tế-Kinh doanh; tất cả các bài đều đăng báo trong nước và quốc tế

- Hành giả: Nghiên cứu kinh tế du lịch bằng trải nghiệm thực tế nhiều quốc gia và nhiều biển lớn

- Giảng dạy: Kinh tế Bất động sản. Marketing Bất động sản. Truyền nghề kinh doanh.

Thông tin thêm về Cô trên websites: tathingocthao.comcattuongquan.com

 

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022