English version
 
 Chi tiet tin (person info)

CÔ TẠ THỊ NGỌC THẢO

"Cô Tạ Thị Ngọc Thảo (www.tathingocthao.com) là đại biểu chính thức đại diện doanh nhân Việt Nam tại APEC. Cô là người có nhiều bài báo trực diện, gay gắt; nhưng cũng là người có nhiều giải pháp nhân văn trong kinh tế, kinh doanh..."

 

 

CÔ TẠ THỊ NGỌC THẢO

"Cô Tạ Thị Ngọc Thảo (www.tathingocthao.com) là đại biểu chính thức đại diện doanh nhân Việt Nam tại APEC. Cô là người có nhiều bài báo trực diện, gay gắt; nhưng cũng là người có nhiều giải pháp nhân văn trong kinh tế, kinh doanh..."

http://trannhantong.org/
http://www.cattuongquan.com/
www.tathingocthao.com

 

 

 



  Login Copyright © 2001 VietnamMarcom. All rights reserved.