English version
 
 Chi tiet tin (person info)

CÔ TINA ĐỖ

Tốt nghiệp cao học Marketing tại Anh Quốc, cô hiện là Digital Customer Experience Country Head, Schneider Electric Vietnam
Từng là giám đốc hoạch định chiến lược Golden/ BBDO Sing - Edge Asia/STW - Chuosenko Group.

 

 

 

CÔ TINA ĐỖ

Tina - Do Tran Diem Mien - VN – Head of Integrated Marketing & Digital. / Communication & Marketing Support – Nestle

 

 

 

 

   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2019.