English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY NGUYỄN NGỌC THỤY

Giám đốc Truyền Thông Thương Hiệu, Tập doàn FWD
Nguyên Giám đốc Truyền Thông Thương Hiệu, Diageo Vietnam.

 

 

THẦY NGUYỄN NGỌC THỤY

Giám đốc Truyền Thông Thương Hiệu,Tập doàn FWD
Nguyên Giám đốc Truyền thông Thương Hiệu, Diageo Vietnam.

Là chuyên gia cao cấp về PR và Brand activation.
Diageo là một trong những tập đoàn kinh doanh thức uống cao cấp hàng đầu thế giới, hiện có mặt tại hơn 180 quốc gia trên thế giới và được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán New York (DEO) và London (DGE).

Thầy cũng đã có nhiều năm làm việc tại tập đoàn quảng cáo JWT Việt Nam và đã thực hiện rất nhiều chương trình PR,  sự kiện cho Unilever VN, Pepsi và nhiều thương hiệu nôi tiếng khác.

 

 

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022