English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY NGUYỄN QUỐC HÙNG

Thạc sĩ, Trưởng bộ môn Marketing ĐH Kinh Tế TP.HCM, thầy có hơn 23 năm giảng dạy và tư vấn cho nhiều thương hiệu, dự án lớn...

THẦY NGUYỄN QUỐC HÙNG

Thạc sĩ, Giảng viên ĐH Kinh Tế TP.HCM, thầy có hơn 23 năm giảng dạy và tư vấn cho nhiều thương hiệu, dự án lớn...

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022