English version
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY NGUYỄN QUỐC HÙNG

Thạc sĩ, Trưởng bộ môn Marketing ĐH Kinh Tế TP.HCM, thầy có hơn 23 năm giảng dạy và tư vấn cho nhiều thương hiệu, dự án lớn...

THẦY NGUYỄN QUỐC HÙNG

 

Thạc sĩ, Trưởng bộ môn Marketing ĐH Kinh Tế TP.HCM, thầy có hơn 23 năm giảng dạy và tư vấn cho nhiều thương hiệu, dự án lớn...

 

   Login Copyright © 2001 VietnamMarcom. All rights reserved.