English version
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY TRẦN HOÀNG

Chủ tịch VietnamMarcom. Phó Chủ tịch thường trực Hội Marketing Việt Nam. Đại diện Hiệp Hội Quảng Cáo Quốc Tế tại Việt Nam

THẦY TRẦN HOÀNG

Chủ tịch VietnamMarcom

Chủ tịch Hiệp Hội Marketing Việt Nam. Thầy có hơn 20 năm kinh nghiệm làm công tác quản lý, giảng dạy trong ngành truyền thông, tiếp thị, quảng cáo và xây dựng thương hiệu.
Đại diện quốc gia của Hiệp Hội Quảng Cáo Quốc Tế (IAA Global) - Tập đoàn Giải thưởng Quốc tế (IAG) - New York Festivals.
Nhà sáng lập và đồng hành nhiều sự kiện và dự án tiên phong của ngành truyền thông, tiếp thị, quảng cáo ở Việt Nam và Châu Á.
Là một trong số các Movers and Shakers có ảnh hướng đến sự phát triển của ngành tại Việt Nam và Chấu Á theo bình chọn của AFAA.

 

 

 

   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2019.