English version
 
 Chi tiet tin (person info)

CÔ TRƯƠNG THỊ KIM PHƯỢNG

Nguyên Giám đốc tiếp thị LAFARGE BORAL GYPSUM Viet Nam. Cô có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc và giảng dạy Marketing chuyên ngành hàng tiêu dùng nhanh.

CÔ TRƯƠNG THỊ KIM PHƯỢNG

Hiện là Nhà đầu tư chuỗi nhà hàng, cà phê, dịch vụ.

Cô có hơn 12 năm kinh nghiệm làm việc và giảng dạy Marketing chuyên ngành hàng tiêu dùng nhanh và dịch vụ.
Nguyên Giám đốc tiếp thị LAFARGE BORAL GYPSUM Viet Nam.

Đã từng phụ trách nhãn hiệu LAURIER của Kao Nhật Bản. 2002-2005: Giám đốc nhãn hiệu NESTLE GAU của công ty Nestle Viet Nam và tham gia các khóa Train the Trainer quốc tế. 

 

   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2019.