English version
Thong tin chi tiet
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY HỨA TẤT ĐẠT

Chủ tịch điều hành  Left Brain Connectors, Chuyên gia tư vấn chiến lược và phát triển thương hiệu

THẦY HỨA TẤT ĐẠT

CEO Left Brain Connectors

Chúng tôi là một tổ chức doanh nhân sáng tạo có định hướng chiến lược độc đáo

Đối với nhân sự: chúng tôi là những người làm tiếp thị có tinh thần doanh nhân

Đối với nghề nghiệp: chúng tôi kết nối bán cầu não trái với bán cầu não phải, thương hiệu với người tiêu dùng, quản trị với tiếp thị

Với đối tác: chúng tôi cùng đóng góp giá trị để gia tăng lợi nhuận

Chúng tôi là Left Brain connectors

Chúng tôi hiểu rõ là việc chỉ dựa vào kinh nghiệm trong quá khứ sẽ hạn chế những tư duy đột phá trong việc sáng tạo ra những thương hiệu của tương lai. Phòng đọc sách vừa là một trong những nét văn hóa độc đáo của Left Brain connectors mà cũng là một trong những công cụ giúp liên tục trao dồi và cập nhật những kiến thức mới.

Phòng đọc sách của Left Brain connectors có đa dạng nguồn sách; từ văn hóa lịch sử Việt Nam cho tới những học thuyết mới về marketing, branding hay design trên thế giới.

Phòng đọc sách cũng là nơi lý tưởng nhất của các thành viên Left Brain connectors khi cần “tái tạo lại năng lượng” nhằm mục đích mang lại hiệu quả công việc và tinh thần làm việc nhóm cao hơn.

 

 

 Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2022