English version
 
 Chi tiet tin (person info)

THẦY LÊ HỒNG PHƯƠNG

Giám đốc bán hàng Budweiser Việt Nam.

THẦY LÊ HỒNG PHƯƠNG

Giám đốc bán hàng toàn quốc - Tập đoàn bia Budweiser Việt Nam.

  • Nguyên Giám đốc kinh doanh toàn quốc NISSIN Foods Japan
  • Giám đốc Kinh Doanh Toàn Quốc (Sales & Trade Marketing) Loreal Viet Nam
  • National Sales Manager Cocacola Vietnam 

 

   Login Copyright © VietnamMarcom Since 2001. All rights reserved 2019.